Elemi rehabilitáció

Az elemi rehabilitációs tevékenység egy olyan komplex folyamat, amely a látássérült (vak és gyengénlátó) személyek számára önálló és független életet segítő szolgáltatásokat nyújt, azzal kapcsolatos ismereteket oktat. Célja a foglalkozási rehabilitáció elősegítése, továbbá a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedés támogatása, a megváltozott élethelyzetből adódó nehézségek áthidalása.

SZOLGÁLTATÁSI REND

Központ:

Fehér Bot Alapítvány Elemi Rehabilitációs Központja
Címe: 4025 Debrecen Postakert utca 2.
Levelezési címe: 4087 Hajdúdorog, Fogadó utca 3-5.
Vezetékes telefonszáma: +36-52-530-658
Mobilszám: +36-30-825-3036
Email cím: titkarsag@feherbot.hu és bodo.erzsebet@feherbot.hu

Szolgáltatópont:

Nyíregyházi szolgáltatópont
Címe:4100 Nyíregyháza Vay Ádám krt. 2-4. 129. iroda
Levelezési címe: 4087 Hajdúdorog Fogadó utca 3-5.
Vezetékes telefonszáma: +36-42-788-297
Mobilszám: +36-30-919-4089
Email cím: bodo.erzsebet@feherbot.hu


Rehabilitációs Központ Ellátási területe:
Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár–Bereg megye


Területi felelősök:
Hajdú-Bihar megye: Bodó Erzsébet szakmai vezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Bodó Erzsébet szakmai vezető


Központnál és szolgáltatópontnál elérhető szolgáltatási elemek:

a. rehabilitációs felmérés
b. rehabilitációs intervenció
c. funkcionális látásvizsgálat
d. látástréning
e. tájékozódás és közlekedés
f. mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása
g. kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása
h. adaptált gépírás oktatása
i. tapintható írás-olvasás tanítása
j. esetkezelés és klienskoordináció
k. pszichológiai szolgáltatás


Szolgáltatási Formák
Debreceni központ: ambuláns, otthontanítás Nyíregyházi szolgáltatópont: ambuláns, otthontanítás


Az Elemi Rehabilitációs Központ ügyfélfogadása:

Debreceni Rehabilitációs központ
Minden nap: 8-16 óráig
Klienskoordinátor elérhetősége: +36-30-825-3036

Nyíregyházi szolgáltatópont
Minden nap: 8-12 óráig
Klienskoordinátor elérhetősége:+36-30-515-1155


Készenléti idő: Hétfőtől - péntekig 8:00-12:00-ig


Szolgáltatás megrendelésének módja, menete:
Szolgáltatás megrendelése történhet előzetes tájékoztatás után személyesen a rehabilitációs központban és annak telephelyein. A szolgáltatás megrendeléséről a kliens és a központ Szolgáltatási szerződés köt, melyben rögzítik, hogy mely szolgáltatási elemeket kíván igénybe venni. A Kliens vállalja, hogy az előre megbeszélt időpontban pontosan megjelenik, mindent megtesz a programban való előrehaladás érdekében, valamint partnerként együttműködik a Rehabilitációs Központ szakembereivel a közösen meghatározott célok megbeszélése és teljesítése során.


Szolgáltatás megrendelés lemondásának módja és határideje:
A Kliens az órát az egyeztetett időpont előtt egy héttel lemondhatja, illetve betegség esetén orvosi igazolást hozhat, ez esetben az elmulasztott órák nem számítanak hiányzásnak. Kliens és Rehabilitációs Központ szakemberei kötelesek akadályoztatásukat a rehabilitációs szolgáltatásban vállalt rehabilitációs óra időpontja előtt legalább 24 órával egymás felé jelezni


Szolgáltatás megrendelőnek felróható okból történő-meghiúsulásának következményei, különös tekintettel a megrendelés késedelmes lemondása esetén:
Abban az esetben, ha az ügyfél a megadott időben nem jelenik meg a rehabilitációt nyújtó intézményben, a szakember 15 percig várakozik, ezt követően pedig új ügyfelet fogad, ha nem kap az ügyféltől semmilyen értesítést. Ebben az esetben a megrendelést az ügyfél hibájából meghiúsultnak tekinti.


Szolgáltatással és szakemberekkel kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának kezelése és rendje:
A Rehabilitációs Központ köteles lehetőséget biztosítani a Kliens számára, hogy az általa igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos bármilyen észrevételét, megjegyzését vagy problémáját a Rehabilitációs Központ és telephelyei felé jelezhesse. A Kliens ezekkel kapcsolatban egyaránt fordulhat a szolgáltatást nyújtó szakemberhez és a Rehabilitációs intézmény vezetőjéhez. A Rehabilitációs Központ köteles a Kliens észrevételeire, megjegyzéseire vagy problémáira érdemben reagálni, és a Klienst tájékoztatni.


Fehér Bot Alapítvány Elemi Rehabilitációs Központ Fenntartói adatai:

Fenntartó: Fehér Bot Alapítvány
Székhelye: 4087 Hajdúdorog Fogadó utca 3-5.
Képviseletére jogosult: Dr. Szabóné Bokis Edina
Telefon: +36-30-825-3040
Email cím: drszabone.edina@gmail.comElemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szakemberek:

Debreceni Elemi Rehabilitációs Központ:
• Bodó Erzsébet: funkcionális látásvizsgálat, látástréning, tájékozódás-közlekedés, mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő segédeszközök, tapintható írások tanítása
• Berényi Blaskó Annamária: pszichológiai szolgáltatás, rehabilitációs intervenció
• Markos Mirella: kommunikációs és számítástechnikai eszközök használata, adaptált gépírás oktatása
• Molnár István: esetkezelés és klienskoordináció, rehabilitációs felmérés
• Karcagi Márta: kommunikációs és számítástechnikai eszközök használata, adaptált gépírás oktatása

Nyíregyházi Szolgáltatópont:
• Éles Melinda Mariann: rehabilitációs felmérés, rehabilitációs intervenció, funkcionális látás-vizsgálat, látástréning, tájékozódás-közlekedés, mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő segédeszközök, tapintható írások tanítása
• Listván Andrea Éva: rehabilitációs felmérés, rehabilitációs intervenció, funkcionális látás-vizsgálat, látástréning, tájékozódás-közlekedés, mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő segédeszközök, tapintható írások tanítása
• Dr. Kissné Barna Zsuzsanna: kommunikációs és számítástechnikai eszközök használata, adaptált gépírás oktatása
• Tóth Rea: esetkezelés és klienskoordináció, rehabilitációs felmérés
• Onderó Szilárd: pszichológiai szolgáltatás
• Dr. Benéné Gál Csilla: gyógypedagógus látássérültek pedagógiája, látássérült személyek mindennapos tevékenységének trénere, Rehabilitációs intervenció, mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő segédeszközök használatának tanítása„Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára”
projekt megvalósulásáról (kód: LSER2020)


Megvalósítási időszak: 2020.10.01-2021.03.31. között


Indikátorok bemutatása


Indikátor megnevezéseA támogatási szerződésben vállalt értékElért értékEltérés esetén indoklás
A projektbe bevont látássérült személyek száma20 fő38 főRégi kliensek igény szerinti bevonása
A szolgáltatásba újonnan bekerült látássérült személyek száma6 fő5 főJárványhelyzet miatt

A járvány helyzetre való tekintettel azon modulok esetében, ahol közvetlen érintkezés nélkül is hatékony maradhatott az oktatás, online formában folytatódott a fejlesztés.

A projekt időszakban 2 fő szociális munkás végzettségű munkatárs felvételével történt humánerőforrás-fejlesztés. Az új kollegák tanulmányozták a program törvényi hátterét, feltételrendszerét, megismerkedtek a projekt dokumentációval, hogy a későbbiekben minél zökkenőmentesebbé váljon azok felvétele, kitöltése. Az LSER2021 pályázatírás során ötletbörzét tartottak, hogy melyek azok a szolgáltatás színvonalát javító tevékenységek, amelyek népszerűbbé tehetik az elemi rehabilitációs programot a célcsoport számára.

A betervezett 2 fő szociális végzettségű munkatárs „elemi rehabilitációs szakemberré” és 1 fő „informatika oktatóvá” való képzése, valamint a már elemi rehabilitációs szakemberként dolgozó munkatárs „látássérült halmozottan sérült személyek elemi rehabilitációs tréner” végzettség megszerzése a pandémia helyzet miatt nem valósult meg.

Infrastruktúra fejlesztése: A életvitelt segítő segédeszközök beszerzésével az oktatás hatékonyabbá tétele, egyéni igényekhez igazodó tanítás valósult meg(pl: optelec Compact 6 HD beszéddel, ami nem csupán egy e-nagyító, szöveget, tárgyat és fotót lehet vele nagyítani nagy kontrasztú, színes megjelenítéssel, ugyanakkor a szöveget fel is olvassa. Nagyító/olvasó egér, nemcsak a látástréning modulon belül gyakran használatos eszköz mely visszaadja az olvasás élményét, lehetőségét, hanem ára miatt a látássérültek számára elérhető. A Magic billentyűzet beszerzése a gyengénlátó-aliglátó személyek, valamint az ízületi megbetegedésben szenvedők (nagyobb méretű karakterek a klaviatúrán) billentyűzet használatát segítette. Egyéb cikkek beszerzése (ujjavasaló, kulcsjelölők, pattintós tű, fehérbotok).

A szervezet két megyében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyében nyújtotta szolgáltatásait. Debrecenben, a Központban 6 fő megvalósítóval, Nyíregyházán a Szolgáltatópontban 5 szakemberrel folyt a látássérült emberek rehabilitációja. Mind a két helyszínen biztosított volt a szolgáltatás ambuláns vagy otthontanítás formában való igénybevételének lehetősége.
A klienskoordináció zökkenőmentesen folyt, hiszen mind a két megyében foglalkoztatva volt 1-1 klienskoordinátor, akik személyesen vagy telefonon a rehabilitáció teljes időtartama alatt követték az ügyfelet, tájékozódtak az esetleges akadályozottságáról és segítették az eredményes rehabilitációt.

A projekt időszak alatt 1 alkalommal történt szakmai megbeszélés szervezeten belül, de a projektben vállalt feladatok, célok hatékony megvalósítása érdekében elengedhetetlen volt a szolgáltatásokban résztvevő szakemberek közötti hatékony, nyílt és eredményes kommunikáció, együttműködés, ezen túl fontos volt a megvalósítók elkötelezettsége, motiváltsága, nélkülözhetetlen volt a csoportmunka, csapatszellem megléte.

A munkatársak belső kommunikációja az alábbi formában valósult meg:
• e-mailes és személyes megbeszélés
• telefon
• az alapítvány közös levelező listáján keresztül

A projekt megvalósítók közös megbeszélésén túl azonban az azonos klienskör nélkülözhetetlenné tette azt, hogy az egy megyében dolgozók külön–külön is munkacsoportot alkossanak. Az órák szervezésében, az ügyfél személyes adottságaihoz igazodó módszerek kiválasztásában, az egyéni bánásmód meghatározásában minden oktató tapasztalata, véleménye meghatározó volt.
Ezen túl az azonos munkakört ellátó munkatársak szakmacsoporton belüli megbeszélésére is többször sort került telefonos vagy e-mailes formában, ez lehetőséget biztosított arra, hogy az adott modul tanításában felmerülő nehézségekre, problémákra és azok megoldására fókuszáljanak szakemberek.

A régiós lefedettség, és a látássérült emberek teljes körű szolgáltatáshoz való hozzáférésének biztosítása érdekében az LSER2020 projekt keretében 1 alkalommal szakmai megbeszélésre került sor, a Szolnoki Rehabilitációs Központ és az Alapítvány Rehabilitációs Központjának vezetői között, ahol megállapodtak abban, hogy
- a hozzájuk érkező klienseket tájékoztatják a lakóhelyükhöz közelebb vagy közlekedés szempontjából jobban megközelíthető rehabilitációs központ működéséről.
- szükség esetén a szakemberek a másik szervezet szolgáltatópontjában is szolgáltathatnak megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében

A projekt előrehaladásának, megvalósulásának ellenőrzése a következőképpen valósul meg:

a) Szakmai területen a szakmai vezető
• az indikátorok, vállalások teljesülését folyamatosan figyelemmel követte
• szükség szerint a szakmai tevékenységet nyújtó szakemberek munkáját tanácsadás keretében segítette
• kapcsolatot tartott a pénzügyi vezetővel, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó pénzügyi, tárgyi (eszközvásárlás) megvalósulások tekintetében
• havi kimutatásokat készített, amely tartalmazta a szolgáltató munkatársakra vonatkozó egyéni kontaktóra számokat, és egyéb általuk végzett szakmai tevékenységet
• az esetlegesen felmerülő veszélyek, kockázatok elhárítása érdekében Team megbeszéléseket szervezett a projekt időszak alatt 1 alkalommal

Az ellenőrzés formái:
• online nyilvántartó rendszeren keresztül
• személyesen a papír alapú dokumentáció ellenőrzése legalább egy-egy alkalommal, mely során átvizsgálta a dokumentumok meglétét és azok szabályszerűségét

b) Pénzügyi vezető
• a projekttel kapcsolatban keletkező bizonylatok utalványozása során minden esetben ellenőrizte a bizonylat tartalmát és szakszerűségét, valamint a projektben való elszámolhatóságát
• a költségkövető táblavezetésével, valamint a kötelezően vezetendő számlaösszesítőben, a pályázati költség naprakész követését végezte

c) Az alapítvány elnöke, aki a jelen pályázó szervezet képviselője
• a havi jelentések
• a szakmai vezető és a pénzügyi vezető tájékoztatásai útján figyelemmel kísérte a projekt megvalósítását.

d) Az online nyilvántartó program ellenőrizte, hogy:
• csak arra feljogosított személy vihessen fel adatokat

A központban és a szolgáltatópontban is biztosítva volt a teljes körű rehabilitációhoz szükséges humánerőforrás, tehát minden modul oktatásához rendelkezett az alapítvány a megfelelő végzettségű szakemberrel az alábbiak szerint:

Központban:
• 2 fő elemi rehabilitációs szakember
• 1 fő informatika oktató
• 1 fő mentálhigiénikus
• 2 fő klienskoordinátor-szociális munkás

Szolgáltatópontban:
• 2 fő tiflopedagógus
• 1 fő informatika oktató
• 1 fő mentálhigiénikus
• 2 fő klienskoordinátor-szociális munkás

Számszerűsített eredmények:

Központban:
• bevont kliensek száma: 21 fő, amelyből 1 fő új
• szolgáltatott óraszám: 719 óra
• együttműködési megállapodások száma: 2 db

- Segítséggel Élők Alapítványa (Hajdúnánás)
- Forrás Lelki Segítők Egyesülete (Debrecen)

Szolgáltatópontban:
• bevont kliensek száma: 17 fő, amelyből 4 fő új
• szolgáltatott óraszám: 391 óra
• együttműködési megállapodások száma: 1 db+ 1 db

- Vit-Active Mozgás és Lendület Egyesület
- Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár –Bereg Megyei Egyesülete (megújítása)

Az elemi rehabilitációs szolgáltatás erősségei szakmai, illetve menedzsment szempontból

Menedzsment szempontból:
• az ellátási terület lefedettsége biztosított volt, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében 2 helyszínen ambuláns formában, illetve szükség szerint otthontanítás formában vehették igénybe a kliensek a rehabilitációs fejlesztéseket. A projekt megvalósulását 12 munkatárs végezte, így mind a központban, mind a szolgáltatópontban lehetőség volt az összes modulban való részvételre. A központ és a szolgáltatópont is a kliensek számára jól megközelíthető, frekventált helyen található.
• a projekt időszak alatt 2 fő szakember felvételével történt humánerő-forrás fejlesztés, az LSER2021 projekt indulásával pedig egy újabb munkatárs munkaszerződéssel való foglalkoztatásával növeli, erősíti a szervezet a megvalósítók számát.

Szakmai szempontból erősség:
• több éves szakmai tapasztalattal bíró szakember gárdával rendelkezett az alapítvány, amely biztosította a magas színvonalú szolgáltatásnyújtást
• széles kapcsolati háló segítette a szolgáltatás népszerűsítését, ezáltal a kliens ellátottságot, az alábbiak szerint:

- az együttműködő partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás
- az alapítvány szervezeti egységei révén

• a szervezet jó kapcsolatot ápolt a médiával a szolgáltatás ismertté tétele érdekében, a pandémia időszakban is a megjelenés zökkenőmentesen zajlott az alábbi helyeken:

- A „Hajdúdorogi” újságban
- Hajdúnánási Újságban
- Hajdúsági Sorstársakban
- Hajdupress.hu oldalon a Fehér Bot Nemzetközi Napja alkalmából az elmúlt 15 évben pályázati finanszírozásból beszerzett materiális, immateriális eszközök nem csak a megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtást biztosították, hanem eszközpróba, eszközkölcsönzés formájában a célcsoport életminőségének javítását is eredményezte, mely által motiváltabbá vált a kliens a rehabilitációban való részvételre.

Az elemi rehabilitációs szolgáltatás gyengeségei szakmai illetve menedzsment szempontból:

Menedzsment szempontból:
• továbbra is nehézséget okozott új együttműködéseket kötni, hiszen az elmúlt 18 év alatt érdekvédelmi szervezetekkel, egészségügyi intézményekkel, egyházakkal, speciális iskolákkal, esélyegyenlőségi irodákkal, a szociális szférában működő intézményekkel történt már kapcsolatfelvétel
• a félbe maradt modulos képzés miatt a humánerő-forrás kapacitás a következő időszakban nem a tervezett létszámmal fog tudni működni

Szakmai szempontból:
• Problémát jelentett időnként az, hogy a távolabb lévő kisebb településekről a látássérült kliensek hogyan jutnak a szolgáltató helyre, mert az utazási idő gyakran sokszorosa a kontaktórának, illetve jelentős költséget jelent az ügyfél számára, ami részvételi szándékot negatívan befolyásolja

Az LSER2020 pályáztatással, pályázattal, támogatási rendszerével kapcsolatos tapasztalatok (előnyei, hátrányai), javaslatok:

Előny:
• A pályázati kiírás, döntéshozatal és a pályázati támogatás átutalása időben megtörtént, így a szolgáltatásnyújtás folyamatossága a kliensek felé biztosított volt, valamint tervezhetővé vált a projekt működtetése.
• A pályáztató részéről a teljes körű és rugalmas ügyintézés és szakmai segítségnyújtás

Javaslat: Szakmai fórum és a korábban megkezdett szakmai konzultációk továbbfolytatása

Nehézséget okozott:
• a pandémia miatt a személyesen tartandó órák, a kliensek félelme, elővigyázatossága miatt nem teljesülhetett maximálisan, bár lehetőséghez mérten a munkatársak online igyekeztek a rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtani.
• az elemi szolgáltatókkal és a pályáztató szervezettel a személyes szakmai megbeszélések a járvány miatt nem valósulhattak meg
• az online nyilvántartó program beállításainak használata, különösen a listák lekérdezéseinél képernyő olvasó programmal részben akadályozott

Segítséget jelentene:
• az online nyilvántartó programhoz vakos felhasználói kézikönyv kiadása
• a kliensek ellátását, illetve a szolgáltatásnyújtás bővítését segítené, ha a félbe maradt képzés folytatása
• az NSZI által szervezett szakmai napok újra működhetnének

Lezárult az „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” nevű projekt (kód: LSER2019)


Megvalósítási időszak: 2019.10.01-2020.09.30. között


A Fehér Bot Alapítvány az Észak-Alföldi régión belül, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében nyújtotta szolgáltatásait. Debrecenben, Hajdúdorogon és Nyíregyházán rendelkezik helységgel, de nemcsak ambuláns, hanem otthontanításos formában is igénybe vehették a kliensek a rehabilitáció lehetőségét.

A projekt időszak alatt teljesített óraszámok, indikátorok számának ismertetése:

Teljesített óraszám: 2039 óraVállalt óraszám: 2120 óra
Bevont kliensek száma: 55 főVállalás: 45 fő
Új kliensek összesen: 14 főVállalás. 13 kliens
Együttműködési megállapodás született 5 szervezettelVállalás: 6 szervezet vagy intézmény
Szakmai konzultáció, rendezvény: 2 db szervezeten belüli és 1 db többi elemi szolgáltatóval közös szervezésben történtek konzultációk.Vállalás: 3 alkalom
Érzékenyítő foglalkozás: 4 alkalom valósult megVállalás: 6 alkalom

Szolgáltatás ismerté tétele, szolgáltatás népszerűsítése érdekében a „Hajdúsági Sorstársak”2019 októberi számában, valamint a 2020 februárjában Hajdúnánási és Hajdúdorogi Újságban tájékoztatást kaptak az olvasók az LSER2019 projektről, valamint a honlap is tartalmazta a projekt indulásról szóló tájékoztatót.

Humánerő-forrás : A projekt megvalósulását az alábbi végzettségű szakemberek nyújtották: 2 fő tiflopedagógus, 2 fő elemi rehabilitációs szakember, 2 fő mentálhigiénés szakember, 2 fő informatika oktató,1 fő szociális munkás, 2 fő klienskoordinátor
Az LSER2019 projekt időszak alatt két szociális végzettségű munkatársa szerezte meg az „Elemi rehabilitációs koordinátor a látássérülés területén” végzettséget, és kezdte el a „Látássérült személyek tájékozódás-közlekedés tréner” képzést.

A projekt megvalósításában segítséget nyújtottak partnereink: Egészségügyi intézmények, Érdekképviseleti szervezetek, Szociális szervezetek, Speciális Iskolák, az alapítvány szervezeti egységei

Pályázati keretből az alábbi eszközbeszerzések valósultak meg:

- Konyhai eszközöket
- Optikai segédeszközöket
- Korszerű informatikai és infokommunikációs eszközöket
- Életvitelt segítő segédeszközöket

A projekt támogatási összege: 13.160.000 Ft volt.

A fenti zárójelentés ide kattintva letölthető Word dokumentum formátumban is.


A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatásával valósult meg.

LSER2018 projekt eredményeinek bemutatása


Megvalósítási időszak: 2018.10.01 - 2019.09.30. között

A Fehér Bot Alapítvány 1996-ban jött létre és 2016. december 1-től folytat elemi rehabilitációt. Jelenleg az Észak-Alföldi régión belül Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében nyújtja szolgáltatásait. Debrecenben, Hajdúdorogon és Nyíregyházán rendelkezünk helységgel, ahol elérhetők a szolgáltatások minden látássérült számára. Az elemi rehabilitációt ambuláns és otthontanításos formában vehetik igénybe a kliensek. A mobilitásukban akadályozott kliensek számára otthontanításra van lehetőség, ezzel biztosítva a szolgáltatáshoz való hozzáférést.


A projekt időszaka alatt vállalt és teljesített óraszámok, indikátorok számának ismertetése:


Teljesített óraszám: 2191 óraVállalt óraszám: 2170 óra
Bevont kliensek száma: 51 főVállalás: 50 fő
Új kliensek összesen: 14 főVállalás: 14 fő
Együttműködési megállapodás született 6 szervezettelVállalás: 6 szervezet vagy intézmény
Szakmai konzultáció, rendezvény: 2 db szervezeten belüli és 1 db többi elemi szolgáltatóval közös szervezésben történtek konzultációk és 1 disszeminációs rendezvény, amely a projekt eredményeit kívánta bemutatni az érdeklődőknek.Vállalás: 4 alkalom
Érzékenyítő foglalkozás: 8 alkalommal valósult megVállalás: 7 alkalom

A kontaktórán kívüli tevékenységek:

 • Kreatív foglalkozások: 10 alkalommal valósult meg Hajdúdorogon vagy Debrecenben a kliensek szükségleteihez igazodva. Főként a manuális finommotorikai készség fejlesztése volt a cél, mely önértékelésük és önbizalmuk fejlesztését is szolgálja. A foglalkozás másik pozitívuma, hogy a közösségben töltött idő a társas kapcsolataik kialakulásában személyiségüket is fejleszti.
 • Színházi kultúra fejlesztése: az alapítvány 2 éve kapcsolatban áll a budapesti AKKU (Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért) Egyesülettel, akik a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházzal működnek együtt. Az AKKU Egyesület az előadást segítő audio narrációs eszközeivel igazi segítséget nyújtott látássérült személyek számára, hogy az előadás élvezhetővé váljon. A színházi előadások 2018 december 1-én (Meseautó) és 2019. május 18-án (Bob herceg) voltak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban.


A szolgáltatás ismertté tétele érdekében a nánási tv-ben január hónapban két alkalommal szerepeltünk. A Campus Rádióban (Debrecen) május 3-án mutathattuk be az elemi rehabilitációs projektet. A disszeminációs rendezvényünkre elfogadta a meghívást a Nyíregyházi Televízió.
Vállalás: 2 tv-s és 1 rádiós megjelenés.
Ezenkívül a Hajdúsági Sorstársak 2018 decemberi számában tájékoztatást adtunk az olvasóknak az LSER2018 projektről.


Humánerőforrás:
A projekt megvalósulását 10 munkatárs végezte:

 • Munkaszerződés keretében: 4 fő
 • Megbízásos jogviszonyban: 3 fő
 • Vállalkozási jogviszony keretében: 3 külsős szakember


A szolgáltatásokat az alábbi szakemberek nyújtották:

 • 2 fő tiflopedagógus
 • 2 fő elemi rehabilitációs szakember
 • 2 fő mentálhigiénés szakember
 • 2 fő informatika oktató
 • 1 fő szociális munkás
 • 2 fő klienskoordinátor
A projekt szakmai és pénzügyi irányítását végezte:
 • 1 fő szakmai vezető
 • 1 fő pénzügyi vezető
A szakmai vezető folyamatosan figyelemmel kísérte, ellenőrizte a szolgáltatások biztosítását, a szakmai tartalom és a dokumentáció területén egyaránt.
A projekt pénzügyi vezetője a projekttel kapcsolatban keletkező bizonylatok tartalmát, szakszerűségét valamint a projektben való elszámolhatóságát ellenőrizte.


A projekt megvalósításában segítséget nyújtottak partnereink:

 • Egészségügyi intézmények
 • Érdekképviseleti szervezetek
 • Szociális szervezetek
 • Speciális iskolák
 • Debreceni Egyetem - Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Esélyegyenlőségi Iroda
 • HVSK Alapítvány


A megvalósulást az alapítvány szervezeti egységei is segítették:

 • Foglalkozási Rehabilitációs Csoportja. Az elemi és foglalkozási rehabilitáció a legszorosabban együttműködő szolgáltatási egysége az alapítványnak. Az elemi rehabilitáció a társadalmi integráció eléréséhez szükséges első lépcsőfok, amely általában megelőzi – esetleg a foglalkozási rehabilitációval párhuzamosan folyó rehabilitációs szolgáltatást. Kollégáink tájékoztatással, hozzánk irányítással segítették a látássérült személyek elemibe való bekapcsolódását.
 • Az alapítvány Ki-Látó Ifjúsági Irodája szemléletformáló, érzékenyítő foglalkozásokat tartott integrált oktatási intézményekben, a társadalom különböző színterein, az esélyegyenlőség erősítése és a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.
 • Támogató Szolgálatok munkatársai ellátottjaik körében nyújtottak tájékoztatást az elemi rehabilitációs szolgáltatásokról, emellett az önálló közlekedésre még nem képes kliensek kísérésével, szállításával segítették a szolgáltatáshoz való hozzáférést.
 • Az Esélyegyenlőségi Otthon Támogatott Lakhatásban élő látássérültek az elemi rehabilitációs szolgáltatás keretében sajátíthatták el azokat az ismereteket, amelynek révén alkalmassá váltak önellátó képességük fejlesztésére, önállóságuk megteremtésére.

A 2019. évre fontos célként határozódott meg a humánerőforrás fejlesztése, a meglévő és új munkatársak képzése az FSZK által szervezett moduláris rendszerű képzések keretében, amely 2019. év szeptemberében elindult. Várhatóan több kolléga is részt vesz, mely által a szolgáltatás minősége és szakember ellátottság biztosított lesz.


Eszközbeszerzések keretében az alábbiakat vásároltak:

 1. Konyhai eszközöket
 2. Optikai segédeszközöket
 3. Korszerű informatikai és infokommunikációs eszközöket
 4. Életvitelt segítő segédeszközöket
 5. A debreceni telephelyre modern elektromos készülékeket, tankonyhába bútorzatot


Zárórendezvény
Zárórendezvény
Zárórendezvény

Zárórendezvény
Zárórendezvény
Zárórendezvény

Zárórendezvény
Zárórendezvény
Zárórendezvény

Zárórendezvény
Zárórendezvény
Zárórendezvény

Zárórendezvény
Zárórendezvény
Zárórendezvény

Zárórendezvény
Zárórendezvény
Zárórendezvény

Zárórendezvény
Zárórendezvény
Zárórendezvény

A projekt támogatási összege: 13.000.000 Ft volt.
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával valósult meg.


logó1
logó2