Elemi rehabilitáció

Az elemi rehabilitációs tevékenység egy olyan komplex folyamat, amely a látássérült (vak és gyengénlátó) személyek számára önálló és független életet segítő szolgáltatásokat nyújt, azzal kapcsolatos ismereteket oktat. Célja a foglalkozási rehabilitáció elősegítése, továbbá a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedés támogatása, a megváltozott élethelyzetből adódó nehézségek áthidalása.

SZOLGÁLTATÁSI REND

Központ:

Látássérültek Elemi Rehabilitációs Központja
Címe: 4087 Hajdúdorog, Fogadó utca 3-5.
Levelezési címe: 4087 Hajdúdorog, Fogadó utca 3-5.
Vezetékes telefonszáma: +3652232313
Mobilszám: +36306887930
Email cím: titkarsag@feherbot.hu

Telephelyek:

Debreceni telephely
Címe:4024 Debrecen Kossuth utca 42 tetőtér
Levelezési címe: 4087 Hajdúdorog, Fogadó utca 3-5.
Vezetékes telefonszáma: +36-52-321-145 / 14 mellék
Mobilszám: +36309194089
Email cím: bodo.erzsebet@feherbot.hu

Nyíregyházi telephely
Címe:4100 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 2-4 129 iroda
Levelezési címe: 4087 Hajdúdorog, Fogadó utca 3-5.
Vezetékes telefonszáma: nincs
Mobilszám: +36309194089
Email cím: bodo.erzsebet@feherbot.hu


Rehabilitációs Központ Ellátási területe:
Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár–Bereg megye


Területi felelősök:
Hajdú-Bihar megye: Bodó Erzsébet szakmai vezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Bodó Erzsébet szakmai vezető


Központnál és telephelyeinél elérhető szolgáltatási elemek:
a. funkcionális látásvizsgálat
b. funkcionális látástréning
c. tájékozódás- és közlekedéstanítás
d. mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása
e. kommunikációs és számítástechni-kai eszközök használatának tanítása
f. tapintható írások tanítása
g. pszichológiai tanácsadás
h. szociális munka


Szolgáltatási Formák
Hajdúdorogi központ: ambuláns és otthontanításos forma
Debreceni és nyíregyházi telephely: ambuláns és otthontanításos forma


Az Elemi Rehabilitációs Központ ügyfélfogadása:
Hajdúdorogi Rehabilitációs központ
Minden munkanapon: 8-16 óráig
Klienskoordinátor elérhetősége:+36308253038
Nyíregyházi telephelyen
Minden nap: 8-12 óráig
Klienskoordinátor elérhetősége:+36305151155
Debreceni telephelyen
Minden nap: 8-16 óráig
Klienskoordinátor elérhetősége:+36305151155


Készenléti idő: Hétfőtől - péntekig 8:00-12:00-ig


Szolgáltatás megrendelésének módja, menete:
Szolgáltatás megrendelése történhet előzetes tájékoztatás után személyesen a rehabilitációs központban és annak telephelyein. A szolgáltatás megrendeléséről a kliens és a központ Szolgáltatási szerződés köt, melyben rögzítik, hogy mely szolgáltatási elemeket kíván igénybe venni. A Kliens vállalja, hogy az előre megbeszélt időpontban pontosan megjelenik, mindent megtesz a programban való előrehaladás érdekében, valamint partnerként együttműködik a Rehabilitációs Központ szakembereivel a közösen meghatározott célok megbeszélése és teljesítése során.


Szolgáltatás megrendelés lemondásának módja és határideje:
A Kliens az órát az egyeztetett időpont előtt egy héttel lemondhatja, illetve betegség esetén orvosi igazolást hozhat, ez esetben az elmulasztott órák nem számítanak hiányzásnak. Kliens és Rehabilitációs Központ szakemberei kötelesek akadályoztatásukat a rehabilitációs szolgáltatásban vállalt rehabilitációs óra időpontja előtt legalább 24 órával egymás felé jelezni.


Szolgáltatás-megrendelőnek felróható okból történő-meghiúsulásának következményei, különös tekintettel a megrendelés késedelmes lemondása esetén:
Abban az esetben, ha az ügyfél a megadott időben nem jelenik meg a rehabilitációt nyújtó intézményben, a szakember 15 percig várakozik, ezt követően pedig új ügyfelet fogad, ha nem kap az ügyféltől semmilyen értesítést. Ebben az esetben a megrendelést az ügyfél hibájából meghiúsultnak tekinti.


Szolgáltatással és szakemberekkel kapcsolatos észrevételek, panaszok befogadásának kezelése és rendje:
A Rehabilitációs Központ köteles lehetőséget biztosítani a Kliens számára, hogy az általa igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos bármilyen észrevételét, megjegyzését vagy problémáját a Rehabilitációs Központ és telephelyei felé jelezhesse. A Kliens ezekkel kapcsolatban egyaránt fordulhat a szolgáltatást nyújtó szakemberhez, és a Rehabilitációs intézmény vezetőjéhez. A Rehabilitációs Központ köteles a Kliens észrevételeire, megjegyzéseire, vagy problémáira érdemben reagálni, és a Klienst tájékoztatni.


Látássérültek Elemi Rehabilitációs Központja Fenntartói adatai:
Fenntartó: Fehér Bot Alapítvány
Székhelye: 4087 Hajdúdorog, Fogadó utca 3-5.
Képviseletére jogosult: Dr. Szabóné Bokis Edina
Telefon: +36308253040
Email cím: drszabone.edina@gmail.com