Támogató szolgálat

Az Észak-Hajdúsági Támogató Szolgálat a Hajdúdorogon, Debrecenben, Hajdúhadházon, Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben, Tégláson és Bocsakikertben élő fogyatékos (főként látássérült) emberekért, az ő segítésükre jött létre. Szolgáltatásainkat valamennyi településen élő fogyatékos személy igénybe veheti. A támogató szolgálat célja, a fogyatékos személyek önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint – a fogyatékos személyek szükségleteinek és igényeinek megfelelő – speciális segítségnyújtás biztosításával. A támogató szolgálat szolgáltatásai a fogyatékos személyek lakásán, a szolgálat irodáiban, valamint – a szolgáltatás jellegéből adódóan – egyéb szükséges helyszínen vehetők igénybe.

Szolgáltatásaink:

Lakóhelyi rehabilitáció elősegítése

A fogyatékos személyek rehabilitációja érdekében vállaljuk:


 • segédeszközök bemutatását, használatuk gyakoroltatását
 • segédeszközök kölcsönzését
 • az önellátást szolgáló ismeretek elsajátításának segítését
 • a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetoségének biztosítása
 • látássérültek részére útvonal betanítását, tankönyvek felolvasását, szkennelését

Szállító szolgálat működtetése

Személyszállítással biztosítjuk a köz-szolgáltatásokhoz, egészségügyi-, szociális-, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Személyi segítés

A személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségletek kielégítése érdekében vállaljuk:


 • a fogyatékos személyek átmeneti gondozását
 • gyógyszerek felíratását, kiváltását

A fogyatékos személyeket kérésükre elkísérjük egészségügyi-, szociális-, és egyéb szolgáltatókhoz, és ott segítséget nyújtunk részükre.

Információ nyújtás

Tájékoztatást adunk:


 • a fogyatékosokra vonatkozó jogszabályokról
 • segédeszközökről, beszerzésük és használatuk módjáról
 • a fogyatékosügyi érdekképviseleti- és szolgáltató szervek tevékenységéről
 • az alapítvány ill. a támogató szolgálat rehabilitációs, fogyatékosokat támogató és kulturális tevékenységéről

Hivatali ügyintézés

Segítséget nyújtunk szociális ügyek intézésében, társadalombiztosítási- és egyéb hivatalos beadványok elkészítésében.

Könyvtári szolgáltatás

Ezen szolgáltatás keretében vállaljuk:


 • hangos könyvek kölcsönzését
 • magnókazetták, videokazetták, mágneslemezek sokszorosítását

Foglalkoztatás elősegítése

Lehetőségeinkhez képest vállaljuk munkahelyek felkutatását, a munkába állással kapcsolatos jogi és mentális felkészítést.

Oktatási szolgáltatás

Az igényeknek megfelelően rehabilitációs, ismeretterjesztő, jogi, számítástechnikai előadásokat szervezünk.

Kulturális és szabadidős tevékenység

Rendezvények szervezésével, szabadidős programok biztosításával igyekszünk elősegíteni a fogyatékos emberek kulturális-, szabadidős- és sport tevékenységét.

Szabadidős programjaink:


 • termál fürdői rehabilitáció
 • színházlátogatás, kirándulás
 • rendszeres kulturális rendezvények
 • havonta több színhelyen javaslataik alapján más egyéb szabadidős tevékenységekre is van lehetőség

Székhelyünk:


Fehér Bot Alapítvány
4087 Hajdúdorog Fogadó utca 3-5.
Telefon: +36-52-232-313
Mobil: 06-30-825-30-40
Fogadóóra: hétfő 8–12

Szolgáltatási díjak:

Szociálisan rászorulók részére:


Személyi szállítás térítési dija:

Helyben: 130 forint/km

Távolsági: 100 forint/km

Személyi segítés térítési díja: 300 forint/óra

Szociálisan nem rászorulók részére:


Személyi szállítás térítési dija:

Helyben: 150 forint/km

Távolsági: 130 forint/km

Személyi segítés térítési díja: 1000 forint/óra

Minden ügyfélre vonatkozó rendelkezések:

Az alábbi szolgáltatások díjmentesek:


- rehabilitációt szolgáló személyi segítés

- lakáson kívül végzett személyi segítés

- információ szolgáltatás, tanácsadás, hivatalos ügyintézés segítése

- könyvtári szolgáltatások

- foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások

- oktatási, művelődési, sport szolgáltatások igénybevételét biztosító személyi segítés