Foglalkozási rehabilitáció

A foglalkozási rehabilitáció célja a megváltozott munkaképességű (főként látássérült) személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára, megfelelő munkakör megtalálása, ezért az egyéni igényeknek és szükségleteknek megfelelő, célzottan a foglalkoztathatóság javítását, a munkavállalási és munkavégzési akadályok elhárítását segítő szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása.

A foglalkozási rehabilitáció céljai

A szolgáltatás átfogó célja a célkitűzések figyelembevételével a hátrányos helyzetű emberek munkahelyi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése, önbecsülésük, a társadalomban betöltött aktív szerepük növelése, erősítése, tartós foglalkoztatásuk megvalósítása által. A foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek szerepének és erőforrásainak növelése, valamint a civil, önkormányzati, egyéb szervezetek és a gazdaság szereplői közötti együttműködés erősítése.

A Fehér Bot Alapítvány célja a szolgáltatás nyújtásával, hogy a megváltozott munkaképességű személyek egyre többen vehessenek részt a nyílt munkaerőpiacon, számukra megfelelő, felvállalható, egyéni képességeikhez, ismereteikhez és tudásukhoz legjobban igazodó munkakörökben.

A munkavállalás a rehabilitációs folyamat talán legfontosabb célkitűzése, a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációjának elősegítése, szükségleteikre irányuló komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, amely a szellemi, pszichikai, szociális funkciózavarokat javítja az egyén igényeihez igazodva, vele való együttműködésben. Ez nem csak a munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítását jelenti, hanem a célcsoport számára elérhető munkahelyek és munkakörök feltárását valamint a munkahelyek megtartásának segítését is magában foglalja.

A foglalkozási rehabilitáció ügyfelei

Álláskeresők/munkavállalók

Munkaképes korú megváltozott munkaképességű és látássérült személyek, akik egészségkárosodásukat, látássérülésüket igazolni tudják az alábbi dokumentumok valamelyikével:


  • OOSZI, ORSZI, NRSZH, RSZSZ határozatával, szakvéleményével
  • Vakok személyi járadékát megállapító határozattal
  • Fogyatékossági támogatást megállapító határozattal
  • Magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozattal

Munkáltatók

Megváltozott munkaképességű/látássérült munkavállalókat foglalkoztató, vagy foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók, illetve bármilyen cég, amely tevékenysége által rendelkezik vagy rendelkezni kíván megváltozott munkaképességű illetve látássérült személyek által betölthető munkakörökkel.

Képzők

Olyan képző intézmények, melyek a célcsoport számára megfelelő OKJ-s bizonyítványt adó, érettségi bizonyítványt adó, illetve főiskolai (egyetemi) képzést is szerveznek.

Partnerszervezetek

Azon állami, piaci és civil szervezetek, melyek érintettek a rehabilitáció témájában, segítséget tudnak nyújtani a fenti két célcsoport egymásra találásában, a program céljának megvalósításában.

Szolgáltatásaink igénybevétele ügyfeleink és munkáltatók számára is térítésmentes!

Várjuk érdeklődését személyesen vagy telefonon!


Ügyfélfogadási idő: hétfő – péntek 8-12 óráig

Fehér Bot Alapítvány
4025 Debrecen Postakert utca 2.
Email: rehab@feherbot.hu vagy buri.timea@feherbot.hu
Buri Tímea foglalkozási tanácsadó: +36-30-630-47-81 vagy +36-52-530-658

A korábbi AMSZ-2015 kódjelű projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Zala Megyei Kormányhivatal közreműködésével valósult meg.

A Fehér Bot Alapítvány Foglalkozási Rehabilitációs Csoportjánál korábban is terveztük azt, hogy a hozzánk regisztrált megváltozott munkaképességű személyek számára biztosítunk lehetőséget arra, hogy minél több munkáltatóval ismerkedjenek meg, kapjanak lehetőséget arra, hogy megismerhessenek munkafolyamatot, illetve azt, hogy ezek hogyan illeszkednek bele egy cég teljes tevékenységi körébe. A foglalkozási rehabilitációs módszertanunk és a minőségbiztosítási eljárás során elfogadott sztenderdjeink is lehetővé teszik a munkapróba lehetőségét, amely segíti a klienseinket abban, hogy megismerjék a saját képességeiket, tudják, hogy mit vállalhatnak.
Az NTP-FTH-15-0010 kódjelű projekt célja egy olyan komplex programsorozat biztosítása fogyatékkal élő tehetséges fiatal felnőttek részére, amely egyszerre teremt lehetőséget különböző szakmunkák és munkaterületek elméleti és gyakorlati megismerésére, önbizalmat, reális önértékelést alakít ki egyéni tehetséggondozás révén, összeköti fiataljainkat a nyílt munkaerőpiac intézményeivel, valamint innovatív társadalmi szemléletet és irányt ad a fogyatékkal élő fiatalok munkaerő piaci integrációjához.
A részletes szakmai beszámolót az alábbi hivatkozáson érheti el:

Szakmai beszámoló

A program a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.
NTP-FTH-15-0010
Munka? Próba! - A fogyatékkal élő tehetséges fiatalok holnapjáért!


Emberi erőforrások logó
Támogatáskezelő intézet logó
Nemzeti tehetségprogram logó