Hírek

2018.11.07.

Őszi Szavamat adom közéleti–irodalmi délután

Szavamat adom

2018. október 26-án rendezte meg rendhagyó közéleti-irodalmi délutánját a Gábor József Kulturális Alapítvány karöltve a Fehér Bot Alapítvánnyal és a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárral Debrecenben.
Rendezvényünket Hajdúnánás Város Képviselő Testületének támogatásával valósítottuk meg.


Közel ötven fő tisztelt meg bennünket érdeklődésével, hiszen olyan előadók adták szavukat meghívásunkra, mint - Somorjai Ágnes /a Vakok Általános Iskolájának Igazgatója Budapestről, - Hegyiné Honyek Katalin / a Gyengénlátók Általános Iskolájának igazgatója Budapestről, - Ákos Judit /a Hajdú – Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység vezetője Debrecenből.

Szavamat adom

Szavamat adom
Szavamat adom
Szavamat adom

Először Bíró Ildikó a Méliusz Juhász Péter Nyugdíjasok Háza könyvtárvezetője, aki az Újkerti Fiókkönyvtár megbízott vezetője lett, köszöntötte a vendégeket. Megtisztelt bennünket jelenlétével mindenki nagy örömére három nyugalmazott intézményvezető is többek között a 92 éves Kincses Gyula / a Dr. Kettesy Aladár Általános iskola, alapító igazgatója és Vékony Sándorné és Józsáné Pápai Ilona / a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola nyugalmazott Intézményegység vezetői.

Szavamat adom
Szavamat adom
Szavamat adom

A beszélgetést megelőzően, sor került az idei év, mint a magyar látássérült emberek és szervezeteik nagy centenáriumi ünnepségsorozatának megemlítésére, hiszen idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. Ennek apropójából, a Centenáriumi Év alkalmából a Szövetség 100 db. Centenáriumi Emlékplakettet osztott ki olyan embereknek, sorstársaknak, szervezeteknek, intézményeknek, akik kiemelkedő tevékenységet folytattak a látássérült fogyatékkal élők irányába.
Két közismert látássérült sorstársunknak fejeztük ki gratulációnkat, a Centenáriumi Emlékplakett kitüntetés kapcsán, Geriné Jóna Ilonának és Rózsa Dezsőnek, akik a mi közösségünk rendezvényeinek is fontos és elismert tagjai, közreműködői.
Meghívott előadóink bepillantást engedtek a hallgatóságnak a vak és látássérült felnövekvő generáció oktatását és nevelését segítő intézmények mindennapi tevékenységeibe.
Ezen intézmények milyen módon tudják nevelni, oktatni, tovább tanulásra bíztatni, ösztönözni a látássérült gyermekeket, felkészíteni a mindennapok megélésére, hogy ők, mint a felnövekvő generáció, ők is hasznos tagjai legyenek a társadalmunknak felnőtt korukban.
Meghívott előadóink beszéltek életútjukról, pályájukról annak örömeiről, nehézségeiről és hogy hogyan kerültek közel a gyógypedagógiához, illetve ezen belül a látássérült gyermekek oktatásához. Elmondták mind a hárman, hogy számukra a látássérült gyermekekkel való foglalkozás, egy-egy területen történő effektív oktatás, milyen kihívásokkal jár, majd a gyermekek tehetséggondozása és pályájuk esetleges szakmára való irányítása, milyen örömöt ad és adott számukra.
Vannak olyan fiatalok, akiket ők indítottak útjukra, hogy teljes értékű tagjai lehessenek a társadalomnak. Az iskolai intézményeik sokrétű tevékenységeiről és jövőbeni terveikről is meséltek, melyben a szabadidő hasznos eltöltése is szóba került. Színes programokkal próbálják a látássérült gyermekek szabadidejét is hasznossá és szebbé tenni a gyermekek családtagjainak bevonásával.
Irodalmi csemegéül Ákos Judit Intézményegység vezető, Mosolyka: Lélekkód c. könyvéből a Lélekkarc elbeszélést hozta. míg Somorjai Ágnes igazgató asszony, Szív Ernő: Zoltán egyetlenem c. novelláját olvasta föl, majd Hegyiné Honyek Katalin igazgató asszony, Janikovszky Éva: Helyzetgyakorlatok kezdő öregeknek c. humoros elbeszélésével kápráztatta el a közönséget.

Szavamat adom

Egy igen jó hangulatú rendezvényen vehetett részt az érdeklődő közönség, hisz az itt megjelent intézményvezetők és kollégák önfeledten anekdotáztak a rég múlt időkről, az együtt töltött évekről és a jövőbeni tervekről, ami a látássérült, fogyatékkal élő gyermekek nevelését is érinti.


Karcagi Márta / kuratóriumi tag (a beszélgetés moderátora)

2018.11.05.

Fehérbot napi ünnepség Hajdúdorogon

Fehérbot nap

2018. október 19-én a Fehérbot Nemzetközi Napját, a Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dísztermében ünnepelte a 22 évvel ezelőtt alapított Fehér Bot Alapítvány.
Az alapítványt néhai elnökünk Dr. Szabó Miklós, és az őt segítő alapító tagok azzal a céllal hozták létre, hogy a látássérülteket segítsék, hogy méltó életet élhessenek, tehetségük szerint tanulhassanak, a megszerzett tudással hasznos munkát végezhessenek, éppen úgy, mint bárki más.

Fehérbot nap

Fehérbot nap

Ünnepségünk elején Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere mondott ünnepi köszöntőt, melyben nagyrabecsülését fejezte ki az alapítvány régi és mai vezetésének, ahogyan szívükön viselik a látássérült-fogyatékkal élők életét, segítő jobbot nyújtva a mindennapokban. Utalt néhai elnökünk Dr. Szabó Miklós munkásságára, hogy milyen szerteágazó, segítő tevékenységekkel alakította ki az alapítvány munkáját a fogyatékkal élő személyek megsegítésére itt a Hajdúság több városában, sőt más megyékben is.


Alapítványunk elnök asszonya dr. Szabóné Bokis Edina is köszöntő beszédében hasonló képen fogalmazta meg, hogy az alapítványnak továbbra is alapvető célja, hogy segítse a fogyatékkal élők életét, valamint társadalmi integrációjukat. A társadalom szemlélete lassacskán változik a vak és gyengénlátó emberek irányában, de sok még a tennivaló mindkét fél részéről annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség maradéktalanul megvalósuljon. A nem látó ember ugyanolyan értékű személy lehet, mint bárki más. Tudása, kultúrája, előadókészsége ugyanolyan, illetve lelkileg néha több is, mint egy egészséges emberé. A Fehér Bot Alapítvány széleskörű szolgáltatásokkal rendelkezik, melyekkel igyekeznek nem csak a látássérült, de más fogyatékkal élők nehézségeit, akadályait, hátrányait is csökkenteni.

Fehérbot nap

Az ünnepi műsor folytatásaként Emléklap és Emlékplakett kitüntetések átadására is sor került. A 2018-as esztendőben két munkatársnak köszönte meg kiemelkedő munkáját dr. Szabóné Bokis Edina, a Fehér Bot Alapítvány elnöke.
A Fehér Bot Alapítvány Kitüntetési Szabályzatának 3. pontja szerint:
Az alapítvány logójával díszített Dr. Szabó Miklós EMLÉK PLAKETT, kitüntetés adományozható annak a személynek illetve intézménynek, közösségnek, aki, vagy amely legalább öt éve a fogyatékos személyek érdekében kifejtett tevékenységével kivívta az ellátottak, a munkatársak és a szakmai illetve lakóhelyi közösség megbecsülését.

Az alapítvány kuratóriuma, két munkatárs kitüntetését kezdeményezte, akiknél az adományozás feltételei fenn álltak és ennek figyelembe vételével „az alapítvány logójával díszített Emléklap és a Dr. Szabó Miklós „EMLÉK PLAKETT” kitüntetésben részesültek, - Szabó Krisztina és - Jécsák Istvánné.

Fehérbot nap

Szabó Krisztina a Hajdú-Sansz Nonprofit Kft. Hajdúsági Házi Segítségnyújtó Szolgálatának Intézményvezetője.
Krisztina 2012-ben kezdte meg munkáját a Fehér Bot Alapítványnál a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0313 azonosító számú, MÁS-KÉP a családi közösségekért című pályázati program keretében gyermekfelügyelői munkakörben.
2013-tól az AMSZ-2013 hivatkozású számú ,, A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása’’ című pályázat keretében Foglalkozási tanácsadóként segítette a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek elhelyezését a munkaerő-piacon.


2016 májusától a Hajdú-Sansz Nonprofit Kft. Hajdúsági Házi Segítségnyújtó Szolgálatának Intézményvezetője lett. Intézményvezetői feladatainak ellátása mellett megbízási jogviszonyban az alapítványnál 2017 májusától számos pályázati programban szakmai feladatokat látott el, és lát el a mai napig is, mint például. „Neked MUNKA, Nekem ÁLOM 2017 és 2018, illetve az LSER 2017, LSER 2018, FOF2018-as pályázatokban.
Az évek alatt bebizonyította rátermettségét a szakmai feladatok ellátásra. Munkatársként is bizonyította, hogyan kell kulturáltan kommunikálni a munkavállalókkal, az ügyfelekkel illetve ellátottakkal, hivatalokkal, partnerszervezetekkel illetve hogyan kell segítséget nyújtani széles körű probléma megoldással és hogyan kell váratlan helyzetekben gyors és szakszerű megoldást biztosítani. Munkatársai szeretik és elismerik munkáját.
Az itt töltött sok év alatt tudásának és szorgalmának valamint az alapítvány iránti elkötelezettségének köszönhetően több munkakörben is kivette részét.
Magas fokú empátiájával elősegítette a klienseket fizikális és mentális egészségük megőrzése mellett a társadalomba való integrációjukhoz.
Kollegáival rendkívül jó kapcsolatot alakított ki, gondoskodása és szeretete határtalan, amelyet nagy önfeláldozással ápol.

Fehérbot nap

Jécsák Istvánné Vali 2007 novemberétől dolgozik a Fehér Bot Alapítványnál.
2012 februárjáig munkahelyi segítőként, majd a Szabolcsi Támogató Szolgálatánál személyi segítőként dolgozott és dolgozik ma is.
Munkavégzése során bizonyította, hogyan kell kulturáltan kommunikálni a kliensekkel, hogyan kell segítséget nyújtani széles körű problémamegoldással és hogyan kell váratlan helyzetekben gyors és szakszerű megoldást biztosítani.
Magas fokú empátiájával elősegítette a klienseket fizikális és mentális egészségük megőrzése mellett a társadalomba való integrációjukhoz.
Tudását, képességeit fokozatosan fejlesztette, továbbképzéséken vett részt a minőségi munkavégzés elérése érdekében.
Kollegáival rendkívül jó kapcsolatot alakított ki, gondoskodása és szeretete határtalan, amelyet nagy önfeláldozással ápol.


Kitüntetésükhöz szívből gratulálunk!

Fehérbot nap
Fehérbot nap
Fehérbot nap

Az ünnepi délután kulturális műsorának közreműködői a hajdúnánási Sláger Expressz Egyesület csoportjának tagjai, akik örökzöld slágerekkel szórakoztatták a közönséget.

Karcagi Márta / művelődésszervező

2018.09.24.

Szavamat adom

A Gábor József Kulturális Alapítvány,
a Fehér Bot Alapítvány
és a Méliusz Juhász Péter Újkerti Fiókkönyvtára

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2018. október 26-án (pénteken) 15 órára


Szavamat adom
című közéleti-irodalmi délutánjára

a Méliusz Újkerti Könyvtárba
(Debrecen, Jerikó u. 17-19.)


Meghívott előadóink:

- Somorjai Ágnes / Vakok Általános Iskolájának Igazgatója - Budapest

- Hegyiné Honyek Katalin / Gyengénlátók Általános Iskolájának igazgatója - Budapest

- Ákos Judit / Hajdú – Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység vezetője - Debrecen


A beszélgetést vezeti:
Rózsa Dezső