Hírek

2022.11.16.

Tűzvédelemi előadás - „Tűzmegelőzés otthonunkban” - címmel


2022. november 9-én Takács Gábor a Katasztrófavédelem hajdúnánási kirendeltségének munkatársa előadást tartott a lakáson belüli tűzvédelem szabályok betartásáról itt Hajdúdorogon a Fehér Bot Alapítvány székhelyén, az Esélyegyenlőségi Házban.


Tűzvédelem
Tűzvédelem
Tűzvédelem
Tűzvédelem

Magyarországon a XIX. század közepén alakultak meg az első szervezett tűzoltóságok, de a tüzek megelőzése és az általuk okozott károk csökkentése már az első civilizációk kialakulása óta alapvető érdeke volt az embernek.

A közbiztonság meghatározó, szerves részeként működő tűzvédelem célja, hogy a jogszabályok és szabványok segítségével a valós élet valós problémáira nyújtson megfelelő megoldási lehetőségeket. Továbbá feladata az, hogy a tűzvédelmi szabályok következetes betartatásával és betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tüzek oltását célzó hatékony beavatkozás feltételeit, és mindeközben biztosítsa a beavatkozó állomány alapvető biztonságát is.

E célok elérése érdekében:
- a tűzmegelőzés terén megalapozott, hatékony és ügyfélközpontú hatósági, szakhatósági, piacfelügyeleti, tájékoztatási tevékenységet,
- a tűzoltói események (tűzesetek, balesetek, egyéb kárelhárítás) során a gyors, hatékony, biztonságos beavatkozást,
- a tűzvizsgálatok lefolytatásakor precíz, minden részletre kiterjedő, a megelőzés és beavatkozás területén is használható következtetések levonására alkalmas munkát kívánnak megvalósítani.

A biztonság, ezen belül a tűzbiztonság megteremtése és megfelelő szinten tartása össztársadalmi feladat, ezért a célok megvalósításához a tűzvédelem terén jelentkező feladatokat az állampolgárok, társszervek, gazdálkodó szervezetek, önkéntes szervezetek, valamint a létesítményi-, és önkormányzati tűzoltóságok, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek együttműködésével szükséges végrehajtani.


Tűzvédelem

Ezekről a szabályokról és elvekről beszélt a hallgatóságnak szemléletes előadásában az előadó. Kitért főként a tűzvédelemre, különös tekintettel az épületeken, lakásokon belül megtörtént káreseményekre, a - tűzmegelőzés otthonunkban… - címmel.

Tűzvédelem

A tűzvédelemről:
- A tűzvédelem egy olyan közfeladat, amelynek megszervezése minden társadalomban szükséges. 2012. január 01-től ezt a közfeladatot Magyarországon ismét az állam végzi.
- A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat, jogokat illetve kötelezettségeket a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei szabályozzák.
- A tűzvédelem a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezen feladatok feltételeinek a biztosítását jelenti.
- A tűzmegelőzés a tüzek keletkezésének megelőzését, továbbterjedésének megakadályozását, illetve a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítását szolgáló hatósági tevékenység.
- A tűzoltási feladatok közé a személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása, a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, valamint a tűz közvetlen veszélyének az elhárítása tartozik.
- A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló tűzvédelmi hatósági tevékenység.


Tűzvédelem
Tűzvédelem
Tűzvédelem

Felhívta a jelenlévők figyelmét az előadó, az esetleges tűzesemények bekövetkeztével a higgadt magatartásra, gyors cselekvőképességre, tűzoltó készülék használatára és a 112-es telefonszám gyors hívására is.


Gyarmatiné Bata Alíz / a Fehér Bot Alapítvány munkatársa


2022.11.16.

Disznótor a tanyán


Disznótor

Hagyományos DISZNÓTORT rendezett a Fehér Bot Alapítvány 2022.11.12-én a Szociális Munka Napján a Fehér Bot Alapítvány és a Hajdú Sansz Nonprofit Kft. tanyáján.
Sertés Rezsőnek annyi volt…
A bátorságmerítés (fogó pálinka) elfogyasztása után jöhetett a feldolgozás, majd egy hagyományt követő disznótoros reggeli, a jól ismert hagymás vér.


Az esemény, ragyogó napsütéses időben, jó hangulatban zajlott. Készült a sok, sok finomság a szorgos kezek alatt, amit délben egy finom disznótoros ebéd követett, (mint az orjából készült húsleves, toros káposzta, sült hurka, sült kolbász és a grillen sült húsok). Közben a friss tepertő is kisült, amit mindenki kedvére falatozhatott.

Disznótor

Disznótor
Disznótor
Disznótor
Disznótor

Elfogadták meghívásunkat és részt vettek a munkálatokban: Dr. Tiba István országgyűlési képviselő, Horváth Zoltán Hajdúdorog polgármestere, Nagyné Legény Ildikó Hajdúnánás alpolgármestere is.


Disznótor
Disznótor
Disznótor
Disznótor

Köszönjük Mezei József hentes úr és fia, illetve munkatársaink közreműködését, szorgos munkáját. A zenét Dombrádi Lajos, kedves munkatársunk szolgáltatta, amivel megalapozta és fokozta a jelenlévők jó hangulatát.


Disznótor
Disznótor
Disznótor
Disznótor

Ez a rendezvény egy nagy csapatépítő tréningnek is megfelelt, ahol minden résztvevő kikapcsolódhatott a munkás hétköznapokból.


Karcagi Márta / művelődésszervező


2022.10.20.

Fehérbot Nemzetközi napja


Fehérbot napja

A Fehérbot Nemzetközi Napját ünnepeltük Hajdúdorogon, Alapítványunk székhelyén az Esélyegyenlőségi Házban.
Elfogadta meghívásunkat Dr. Tiba István országgyűlési képviselő úr és köszöntötte a sorstársakat, munkatársakat Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere.
Polgármester úr köszöntő szavai után Alapítványunk elnöke Dr. Szabóné Bokis Edina ünnepi gondolatai hangzottak el.

Fehérbot napja

Fehérbot napja

Elnök asszony rámutatott arra, hogy milyen kemény munkát folytattak elődeink, akik 26 évvel ezelőtt létrehozták, - mint alapítók és kuratóriumi tagok - Alapítványunkat és mi is a jelen nehézségei közepette embert próbáló munkát végzünk munkatársainkkal a látássérült és egyéb fogyatékossággal élő embertársaink iránt.
„Névtelen hősök, szorgalmas kezek sora áll mögöttünk, ha végig tekintünk alapítványunk történetén”, - hangzott el beszédében, - „ugyanakkor fontos, hogy a jelenben is felismerjük és elismerjük az Alapítványunkért tenni akaró és tenni tudó munkatársainkat. Büszkék lehetünk elődeinkre és legyünk büszkék azokra is, akik minden évben ezen ünnepi alkalommal elismerést kapnak munkájukért, amit a fogyatékossággal élő embertársainkért tesznek.”


Így a 2022-es évben Dr. Szabó Miklós “Emlékplakett” és az alapítvány logójával díszített Emléklap kitüntetésben részesült Novák József, a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. dolgozója.


Fehérbot napja
Fehérbot napja

Novák József, 2013 márciusában kezdte meg munkáját a Fehér Bot Alapítványnál, kezdetben karbantartó, később ifjúsági ügyintéző munkakörben.
A Fehér Bot Alapítványnál töltött évek alatt 2015-ben rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítést szerzett.
2017 márciusától a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. dolgozója lett.
Éveken át rehabilitációs mentorként segítette a szervezet munkáját, majd 2020 áprilisától a Helen Keller Támogató Szolgálatnál dolgozik, mint terápiás munkatárs.
A szervezeten belüli szakmai előmenetele is tükrözi sokoldalúságát. Érdeklődése, tájékozottsága, szakmai tudása szerteágazó, ami munkavégzésében is megnyilvánul.
Terápiás munkatársként nem csak hivatalos ügyek intézésében, mindennapi tevékenységek segítésében számíthatnak rá a hozzá fordulók, de a munkakörén túlmutatóan akár műszaki tudására vagy informatikai ismereteire is számíthatnak a segítséget kérők.
Rendszeresen részt vett közoktatási intézményekben érzékenyítő foglalkozások szervezésében, lebonyolításában, elősegítve ezzel a felnövekvő fiatal generáció látássérültekkel szembeni szemléletformálását.
Munkavégzését türelem, higgadtság, udvariasság, segítőkészség és empátia jellemzi.
Munkáját ezúton is köszönjük.


Fehérbot napja

A kitüntetés átadását követően vendégeink Rózsa Dezső és Lakó Sándor látássérült sorstársaink vidám hangulatú zenés - beszélgetős műsorát láthatták és hallhatták. Ez a közvetlen hangvételű zenés műsor is megmutatta a jelenlévőknek, hogy rendezvényeink mennyire nyitottak az ép látó, illetve sorstársi közösségeinkhez tartozó embertársaink számára, ami a másság elfogadtatását segíti elő társadalmunkban.
Megmutatta azt is, hogy milyen tehetség rejlik látássérült sorstársaink körében, hiszen a költészet és a zene nyelvén váltak közismertté a műsor résztvevői, akik már nagyon sok rendezvényünk közreműködői voltak.


Fehérbot napja
Fehérbot napja
Fehérbot napja

Zárásként hagyományainkhoz hűen az emlékezés koszorúi lettek elhelyezve Dr. Szabó Miklós, a Fehér Bot Alapítvány néhai elnökének Emléktáblájánál, ahol dr. Szabó Tamás emlékezett meg édesapja munkásságáról a jelenlévőknek.
Koszorút helyeztek el a közvetlen családtagok, illetve Dr. Tiba István, országgyűlési képviselő és Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere is.


Karcagi Márta / művelődésszervező