Hírek

2018.06.19.

Egyenlő Eséllyel a munka világába!
2018. június 01 - 2019. február 28.

FOF2018

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY
FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS CSOPORT

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása – FOF2018


A projekt célja az aktív korú fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci kondíciójának erősítése érdekében - motiválni őket képességeik kihasználására és fejlesztésére szolgáltatásaink segítségével, valamint a képességeiknek megfelelő munkába helyezés a foglalkozási rehabilitáció segítségével. Ezzel párhuzamosan a munkáltatók, közintézmények, egészségügyi intézmények, illetve oktatási intézmények motiválása a lehetőségek biztosítására és elősegítésére érzékenyítések megtartásával. Két integrált rendezvényünk megtartása során megfelelő információk nyújtása a foglalkoztatásukkal, az akadálymentes munkakörnyezettel, és a hatékony munkahelyi kommunikációval kapcsolatban. A munkába állás fontos lépése a fogyatékos személyek esetében a környezet megfelelő befogadó képessége (mind fizikailag, mind felfogásban). A fogyatékos személy részéről pedig a megfelelő készségek felismerése és a hozzá illeszkedő végzettség megszerzése. Ezt a komplex folyamatot kívánjuk elősegíten i az érzékenyítések és a foglalkozási rehabilitáció együttes megvalósításával. Rendezvényeink színterein célcsoportjainkat együttesen kívánjuk motiválni a lehetőségek kiaknázására, mely a fogyatékos személyek képességeiben és foglalkoztatásában rejlik.

A projekt célcsoportja a fogyatékos személyek, munkáltatók és oktatási intézmények tanulói, dolgozói, önkormányzati dolgozói, egészségügyi ellátórendszer dolgozói.

A projekt során a következő szolgáltatások érhetők el térítésmentesen:


A projektbe jelentkezni a Fehér Bot Alapítvány irodáiban lehetséges a következő elérhetőségeken:


szabo.krisztina@feherbot.hu
06-30-436-8296

Szabó Krisztina
foglalkozási tanácsadó


FOF2018

A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

FOF2018

2018.06.19.

Beszámoló

Beszámoló

KÖSZ! Program
Az alkotás mindenkié

Beszámoló

Pályázati azonosító:Kosz17-036


Alapítványunk a DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziumával működött együtt 2018. március 1-től 2018. június 30-ig a KÖSZ! Program 2017 Az alkotás mindenkié elnevezésű, Kosz17-036 pályázati azonosítóval ellátott projektjében.
Projektünk során a szakgimnázium diákjaival és fogyatékossággal élő ügyfeleinkkel közös alkotótevékenységet valósítottunk meg. A diákok közösségi szolgálat keretében segítették különböző fogyatékossági típussal rendelkező ügyfeleinket mandalafestésben, valamint gipszöntésben. Kiemelkedő fontosságúnak tartottuk, hogy a projekt első szakaszában megfelelően érzékenyítsük a diákokat, és felkészítsük őket a várható élményekre.
A fogyatékossággal való találkozás még napjainkban is félelmeket és kellemetlen érzéseket válthat ki az ép társadalom tagjaiból, így három alkalommal is felkészítő foglalkozást tartottunk a diákoknak, hogy aztán a kézműves foglalkozások alkalmával már magabiztosan tudjanak segíteni a fogyatékossággal élő fiataloknak.
Első alkalommal alapfogalmakat ismertettünk a diákokkal, majd áttértünk a segítési módozatok és technikák gyakorlati alkalmazására. A diákok elsajátították a látássérültek kísérését, kipróbálták a fehér botos közlekedést szemtakaróval, Majd kérdéseket tettek fel mindennapjainkat és munkánkat illetően, illetve megosztották saját tapasztalataikat fogyatékos személyekkel kapcsolatban. A foglalkozás végén röviden ismertettük a programba bevont ügyfeleink fogyatékossági típusát. Ez megalapozta a következő foglalkozást, amikor a diákok találkozhattak ügyfeleinkkel, ismerkedtek, beszélgettek, csapatépítő játékkal oldottuk a fiatalok bizonytalanságát. A kellemes hangulatban eltöltött ismerkedés után ismét lehetőséget adtunk a diákoknak, hogy személyes élményeiket elmondják, félelmeiket megosszák és kérdéseket tegyenek fel. Ez alkalommal is gyógypedagógus segítette a diákokat abban, hogy megnyíljanak. A legtöbb iskolai érzékenyítés véget ér egy előadással és a diákoknak nincs lehetőségük feldolgozni a hallottakat, é s nem tudnak reflektálni, saját élményeiket megosztani. Egy hosszabb program viszont lehetőséget biztosított arra, hogy gyógypedagógussal és a diákokkal közösen dolgozzunk ki megoldási stratégiákat a már megismert fogyatékossággal élő fiatalok segítésére. Két vak fiatal, négy értelmi sérült és egy hallássérült személy vett részt ügyfeleink közül a programban.
Miután megfelelően felkészítettük és érzékenyítettük a diákokat, elkezdődhetett a projekt aktív szakasza. Az első mandalafestő foglalkozás alkalmával játékos feladatok során megismerhették a fiatalok a színek, formák jelentését, a diákok már ekkor elkezdték segíteni vak társaikat a színek, formák megismerésében. Majd elkezdtük kifesteni a mandalákat, a diákok pedagógusok segítségével kartonból sablonokat vágtak ki, melyek mentén a látássérültek ki tudták színezni az aprólékos mintázatú mandalákat. Ez nagy sikerélményt nyújtott mind a segítő diákoknak, mind pedig a látássérült fiataloknak.
A projekt másik nagy sikere az volt, hogy egyik súlyos mértékben értelmi sérült és autista ügyfelünk egy diák segítségével gyönyörű mandalát festett. A tizenhat éves lány elmondta, hogy gyógypedagógus szeretne lenni, és ezt akkor határozta el, amikor alapítványunk egy korábbi programján részt vett. Hihetetlen élmény volt látni, hogy a diákok és a fogyatékossággal élő fiatalok is egyre bátrabban dolgoznak együtt, és élvezik az együtt eltöltött időt.
A két mandalafestő foglalkozást két gipszöntő foglalkozás követte, melyeket az intézményvezető nagyvonalúságának köszönhetően bérmentve tarthattuk meg az iskola egyik termében. A diákok az egész munkafolyamatot végigkísérték és mindenben támogatták fiataljainkat a gipsz kikeverésétől kezdve a formák kiöntésén át egészen az elkészült virágtartók dekorálásáig. A kreatív foglalkozások során fiataljaink kézügyessége fejlődött, sikerélményeik hatására önbizalmuk nőtt, és felszabadultan viselkedtek integrált környezetben. Az elkészült alkotásokból az iskola diákjai kiállítást rendeztek be egy teremben, melyet az iskola minden diákja és pedagógusa megtekinthetett a tanítási időszak alatt. Ezáltal nem csupán a bevont diákok érzékenyültek, hanem közvetve a kiállítást megtekintők is.
Projektünk záró rendezvényén a fiatalok megosztották a programok során tapasztaltakat, majd kiscsoportos játékokkal és pizzázással zártuk a napot. A diákok és a pedagógusok egyaránt arról számoltak be, hogy szociális készségeik fejlődtek, érzelmi intelligenciájuk nőtt, és olyan élményekben volt részük, melyek meghatározzák embertársaikhoz való hozzáállásukat. – Olyan akadályokat küzdöttünk le együtt, melyekre kevesen vállalkoznak.

Nézd az embert, ott térdel a körülmények előtt.
Nézd a varázslót, ott térdelnek előtte a körülmények.
/ismeretlen szerző/

Gellér Zsuzsanna / a Ki-Látó Ifjúsági Iroda munkatársa


Beszámoló
Beszámoló
Beszámoló

Beszámoló
Beszámoló

A programot az Új Európa Alapítvány és a MOL támogatja. A program az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közreműködésével jött létre.

Beszámoló

2018.06.08.

Színházi előadás Nyíregyházán

Színház

2018. június 02-án a Fehér Bot Alapítvány Esélyegyenlőségi klubjának néhány tagjával a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban A Balek című darabot tekinthettük meg.
Georges Feydeau bohózatát a Móricz Zsigmond Színház új szövegkönyvvel és ennek megfelelően másik címmel: A balek néven mutatta be. Régebben A Hülyéje címmel került be a köztudatba. A darabot Závada Péter, Bíró Bence és Fehér Balázs Benő dolgozta át. Feydeau talán a legtöbbet játszott bohózatszerző, aki a műfaj két aranyszabályát próbálja körülírni:
- miszerint a szereplők minden másnál jobban rettegnek a megszégyenüléstől,
- másrészt egyetlen komolyan vehető motivációjuk az, hogy kijussanak a színpadról.


A bohózatokban mindig mindenki kijutni akar, de egy rajtakapás, egy ajtónyitás, egy elejtett megjegyzés, általában mégis maradásra és hazudozásra kényszeríti őket – hogy aztán a hazugságok visszafordíthatatlan áradata uralja a felvonásokat. Férjek, feleségek, családi barátok, szeretők, inasok és szobalányok örvénylenek két felvonáson át, sok-sok intrikával, megcsalással, bosszúvággyal és nagy-nagy helyzetkomikumokkal.
Ezt a receptet egyrészt a sodró cselekmény, az egyes jelenetek, komikus helyzetek gátlástalan eltúlzása teszi szerethetővé, – másrészt a szereplők gyarlósága, esendősége, és ezen keresztül ellenállhatatlan humora és mély emberismerete.


Színház
Színház
Színház
Színház

Köszönet illeti a budapesti AKKU (az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért) Egyesület munkatársainak munkáját, hisz - Ők azok, akik megteremtik a fogyatékkal élők számára az akadálymentesítés eszközeivel, hogy a kultúra mindenkié legyen.

Karcagi Márta / művelődésszervező