Hírek

2019.12.02.

Meghívó


Karácsony

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG MEGHÍVÓJA

A Fehér Bot Alapítvány
sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
a 2019. december 20-án tartandó
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÉRE

Helyszín:
a hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház TIT terme

Az ünnepi műsort
A hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület tagjai adják

Kezdési időpont:
2019. december 20. délután 14 óra

Minden érdeklődőt sok szeretettel hívunk és várunk!


Dr. Szabóné Bokis Edina
az alapítvány elnöke

2019.11.29.

„Versvarázs” versmondó találkozó Hajdúnánáson


Versvarázs

2019. november 22-én rendezte meg a Gábor József Kulturális Alapítvány a Fehér Bot Alapítvánnyal karöltve versmondó találkozóját „Versvarázs” címmel a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium Ercsey dísztermében.
Hajdúdorog és Hajdúnánás felső tagozatos és gimnazista diákjai mutatták meg tehetségüket a vers és prózamondó versenyen. 21 diák képviselte iskoláját. Így Hajdúdorogot, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola felsős diákjai és a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felsős tanulói. Hajdúnánást, a Bocskai AMI és Kollégium felsős növendékei és a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium fiataljai képviselték.
A rendezvényt Hajdúnánás Város Önkormányzata támogatta.


Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs

Id. Gábor Józsefre emlékezünk évről-évre. 2019-ben születésének 105. és halálának 56. évfordulója körül rendeztük meg a versmondó találkozót, tisztelegve emléke előtt, hisz Hajdúnánás szülötte és hazánk első vak gyógypedagógusa volt.
Már több mint tíz éve, hogy látó diákoknak szervezzük a versmondó találkozót, - amit 2007-ben a Fehér Bot Alapítvány néhai elnöke, Dr. Szabó Miklós megálmodott, - „hiszen szeretnénk a diákok érdeklődését felkelteni, vak és látássérült írók és költők műveire”.
Ez egyfajta érzékenyítés is, hogy lássák, olvassák, ismerjék meg, milyen gondolkodással, élményekkel teli műveket szereztek és szereznek a mai napig is a látássérült emberek. Így bepillantást nyerhetnek gondolatvilágukba. Válogathattak a fiatalok, az „Óda a fényhez” című ANTOLÓGIÁ-ból és szabadon választhattak, szemezgethettek a látás és látásvesztés témakörökben más kötetekből és az internetről is.
A 2019. év kiemelkedően jelentős év a látássérült emberek és szervezeteik életében.
1969 óta október 15-e a fehérbot nemzetközi napja.
Az évnek ez a napja az a dátum, amikor több figyelem irányul a vak és látássérült emberekre.
Tehát 50 éve ünnepeljük a látássérültek nemzetközi napját, hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való széles körű és teljesebb értékű beilleszkedés útját.


Versvarázs

Megjelent körünkben Nagyné Juhász Krisztina - képviselő asszony, aki Hajdúnánás Város Önkormányzatát képviselte.
Köszöntő beszédében utalt a jó kapcsolat ápolására mely az intézmények között zajlik, hiszen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjeként is figyelemmel kíséri a Fehér Bot Alapítvány és a Gábor József Alapítvány munkáját, rendezvényeit. Annál is inkább, mert képviselő asszony is volt munkatársa a Fehér Bot Alapítványnak. Sok szép emléke fűződik a kezdetekhez az alapítvány beindulásához és kifejezte nagyrabecsülését Dr. Szabó Miklós, néhai elnökünk munkássága előtt.


Képviselő asszony köszöntője után kitüntetés átadására került sor.
A délután folyamán sokszor szó esett a Fehérbot Nemzetközi Napjáról, amit világszerte ünnepelnek a látássérültek október hónapban, ami egyben a látás hónapja is.
A Fehér Bot Alapítvány is minden évben megrendezi ezt a rangos eseményt, központi ünnepség keretében Hajdúdorogon, az alapítvány székhelyén.

A Fehérbot Nemzetközi Napja alkalmából a Fehér Bot Alapítvány kuratóriumi tagjai minden évben a kitüntetési szabályzat 3. pontja szerint „Az alapítvány logójával díszített EMLÉKLAP és Dr. Szabó Miklós „EMLÉK PLAKETT”, kitüntetés adományozását javasolja annak a személynek illetve intézménynek, közösségnek, aki, vagy amely legalább öt éve a fogyatékos személyek érdekében kifejtett tevékenységével kivívta az ellátottak, a munkatársak és a szakmai illetve lakóhelyi közösség megbecsülését.”

Az alapítvány kuratóriuma a 2019-es évben, két főnek ítélte meg ezt a rangos kitüntetést.
Közülük az egyik, egy közvetlen munkatársunk volt, míg a másik kitüntetett a Gábor József Kulturális Alapítvány civil segítője. Mindkettejüknél fenn álltak az adományozás feltételei.
Ennek figyelembe vételével „az alapítvány logójával díszített Emléklap és Dr. Szabó Miklós „EMLÉK PLAKETT” kitüntetésben részesült 2019. november 22-én, Papp József helytörténész, Kós Károly- Podmaniczky és Csokonai díjas publicista, aki nagy irodalomkedvelő, a „Regélő régió” és a „Versvarázs” versmondó találkozók zsűrijének elnöke.

Papp József a Gábor József Kulturális Alapítvány civil segítője. Közel egy évtizede, hogy nagyban segítette Rózsa Dezső köteteinek szerkesztését, a látássérült gyermekek és felnőttek versmondó találkozóinak zsűrizését.
Részt vett a Gábor József születésének 100. évfordulójára megjelentetett kiadvány „Emlékfüzet” szerkesztésében, hisz felelős szerkesztője is ő volt.
Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!
A kitüntetést átadta dr. Szabó Tamás, a Gábor József Kulturális Alapítvány alapítója.


Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs

A fiatalok három korcsoportban versenyeztek, így a tisztelt zsűri külön értékelte a felső tagozatos 5.-6.; 7.-8. évfolyamosokat és a gimnazista diákokat.

Most sem volt könnyű helyzetben a háromtagú zsűri, (- Szabóné Mezei Etelka /nyugalmazott könyvtár igazgató, - Csegöldi Lászlóné /nyugdíjas pedagógus, - Papp József /publicista), hiszen csodálatos költeményeket, hallhattak a szép számú közönséggel együtt.
Közel 80 fő tisztelt meg bennünket jelenlétével, szülők, nagyszülők, felkészítő pedagógusok és társszervezeteink képviselői.


Versvarázs
Versvarázs

Az 5-6. osztályosok között helyezéseket értek el:

1. helyezett lett: Papp Lilla Kata 5.c tanuló, a Bocskai AMI és Kollégium felsős növendéke.
2. helyezett lett: Nagy Kristóf Dániel 5.c tanuló, a Bocskai AMI és Kollégium felsős növendéke.
3. helyezett lett: Kovács Kitti 5.c tanuló, a Bocskai AMI és Kollégium felsős növendéke.

Külön díjas lett: Orosz Janka 5. osztályos tanuló, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendéke.


Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs

Az 7-8. osztályosok között helyezéseket értek el:

1. helyezett lett: Kovács Alíz 7.A tanuló, a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium növendéke.
2. helyezett lett: Debreczeni Péter 8.A tanuló, a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium növendéke.
3. helyezett lett: Gulyás Gerda 8.A tanuló, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola növendéke.

Külön díjas lett: Varga Fanni 7.B tanuló, a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium növendéke és Percze Márton 8. osztályos tanuló, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendéke.


Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs

Versvarázs
Versvarázs

A gimnazisták között helyezést értek el:

1. helyezett lett: Nagy Dorottya, 11.B /Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium diákja.
2. helyezett lett: Horváth Ivett, 11.B /Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium diákja.
3. helyezett lett: Vécsei Anita, 10.C /Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium diákja.


Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs

A délután programját színesítette zongorajátékával Gábor Zoltán úr, aki évről évre megtisztelt bennünket jelenlétével, annál is inkább, mivel id. Gábor József unokaöccse. Meglepetés vendégeink is voltak Nyíregyházáról, a Nyírségi Látássérültek Egyesületének Kultúrcsoportja, Leitner Viola Egyesületi Elnök vezetésével, akik népdalcsokorral kedveskedtek a hallgatóságnak. Így oldották a fiatal versenyzők izgalmát a kötelező és a szabadon választott művek előadásai közben.


Versvarázs
Versvarázs

A zsűri értékelését követően Dér Balázsné Dobi Inci igazgatónőnek átadtuk Dr. Szabó Miklós „Életem története” c. három kötetes trilógiáját, hogy az Iskolatörténeti Kiállításban méltó helyet kapjon a hírneves öreg diákok között. Néhai elnökünk is ennek a gimnáziumnak a padlóit koptatta, ő is itt tanult, itt érettségizett, majd innen kapott indíttatást, bátorítást a továbbtanuláshoz látássérültként.


Versvarázs

Egy igazán színvonalas irodalmi délutánnak lehetett a közönség szem és fül tanúja, hiszen a diákok felkészültségét, odaadó munkáját, szorgalmát dicsérte a tisztelt zsűri is az értékelésnél. Dicsérték a felkészítőket, tanárokat, szülőket, hisz megfelelő családi és iskolai háttér nélkül nem születtek volna ilyen szép teljesítmények.
Minden eredményt elérő és résztvevő diáknak gratulálunk, hiszen már az is nagy dolog, hogy a felnövekvő generáció érdeklődéssel tekint a látássérült, vak írók és költők alkotásaiba, műveibe, melynek alapján megismerkedhetnek színes gondolatvilágukkal, érzéseikkel, ahogyan ők „látják” a világot.


Karcagi Márta / kuratóriumi tag

2019.11.07.

„VERSVARÁZS”


A Fehér Bot Alapítvány és a Gábor József
Kulturális Alapítvány 2019. november 22-én

délután 14 órakor versmondó találkozót rendez
„Versvarázs” címmel Hajdúnánáson

a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium dísztermében

hajdúnánási-, hajdúdorogi- és hajdúböszörményi
középiskolák és általános iskolák
felső tagozatos diákjai számára.
Cím: /Hajdúnánás, Bocskai u. 29./

A rendezvényt támogatja:
Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

A résztvevők előadnak egy szabadon választott
- a látásról, a látásvesztésről szóló verset
- és egy kötelezően választott verset
- vak költők „Óda a fényhez” című antológiájából
különös tekintettel Gábor József alkotásaira
- illetve szemezgethetnek
a www.irodalmisarok.eu honlapról.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!


a Gábor József Kulturális Alapítvány
Kuratóriumának tagjai