Hírek

2018.03.22.

Tájékoztató

Fórum

Munkáltatói / Munkavállalói Fórum
a Fehér Bot Alapítvány és a Hajdú–Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. dolgozói körében

A fórum levezetője, Dr. Szabóné Bokis Edina köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ívek alapján megállapította, hogy a Fehér Bot Alapítvány és a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. dolgozóinak döntő többsége jelen volt.


A továbbiakban tájékoztatók hangoztak el a 2017-es esztendő eredményeiről, sikerekről, tapasztalatokról.

1. Tájékoztató a Fehér Bot Alapítvány jelenlegi helyzetéről. Előadó: Dr. Szabóné Bokis Edina az Alapítvány elnöke
2. Tájékoztató a Hajdú- Sansz Nonprofit Kft. jelenlegi helyzetéről. Előadó: Dr. Szabó Tamás ügyvezető
3. Tájékoztató az Alapítvány Üzemi Tanácsának munkájáról. Előadó: Szabó Lászlóné – az Alapítvány Üzemi Tanácsának elnöke
4. Tájékoztató a Nonprofit Kft Üzemi Megbízottjának a munkájáról. Előadó: Mátyusné Brázda Erika – Üzemi Megbízott
5. Tájékoztató a Fehér Bot Alapítvány 2017. évi Esélyegyenlőségi tervének megvalósulásáról. Előadó: Bodó Erzsébet (Fehér Bot Alapítvány) rehabilitációs tanácsadó
6. Tájékoztató a környezettudatosságról, a környezeti fenntarthatóságról. Előadó: Szabó Krisztina Fehér Bot Alapítvány munkatársa
7. Munkavállalói hozzászólások, javaslatok, válaszadások a felvetésekre.


Fórum

1. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Fehér Bot Alapítvány jelenlegi helyzetéről.

A Fehér Bot Alapítvány jelenlegi működéséről elnök asszony elmondta, hogy az alapítványnál jelenleg 73 fő dolgozik ebből megváltozott munkaképességű 46 fő fejlesztési jogviszonyban lévő.


Titkárság
Jelenleg a titkárság pénzügyi vezetőből, 1 fő adminisztrátorból, egy bérügyintézőből és 3 fő internet figyelőből áll. Jelenleg megfelelő létszámmal megoldja a feladatait.

Támogató Szolgálatok

Szabolcsi Támogató szolgálat
Nyíregyházán és hozzá tartozó településeken látja el feladatait. Jelenleg 4 személyi segítővel 1 szolgálatvezetővel és egy gépkocsivezetővel. Jelenleg a szolgálat elég nagy kihívás elé néz mivel több éve veszteséges. Megoldásán folyamatosan dolgozunk, hogy a szolgáltatást biztosítani tudjuk.

Észak-Hajdúsági Támogató Szolgálat
A szolgálat Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Hajdúhadházon, Téglásason, Bocskaikertben látja el feladatait.
Jelenleg 9 gondozóval, 5 gépkocsivezetővel 1 szolgálatvezetővel végzi el a feladatait. Jelenleg 3 mikro busszal áll rendelkezésre, amelyek, akadálymentesek. A szolgálat 16 fős mikrobusszal és 2 személyautóval látja el a feladatait. A gépjármű parkban már mikrobuszaink között vannak idősek, melynek cseréit szeretnénk a jövőben lebonyolítani. A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük és keressük.
Mindkét szolgálat a tavalyi évben pályázott a támogató szolgálatok fejlesztésére, ahol gépkocsi beszerzésére volt lehetőség, de forrás hiány miatt elutasították pályázatainkat. Jelenleg is újra ki van írva a pályázat melyre újra benyújtjuk igényünket.
Tavalyi évben újra megpályáztuk a HANKOOK Gumiabroncs pályázatát ahol az alapítvány 3 szett gumiabroncsot nyert el. Két szettet támogató szolgálatok, egyet a Tanyagondnoki Szolgálat kapott meg.

Tanyagondnoki Szolgálat
2 fő tanyagondnok látja el a feladatott. Jelenleg 82 fő ellátottja van. Két terepjáró gépkocsi áll rendelkezésre a feladat ellátására.
Tavalyi évben Tanyasi térségek fejlesztése című pályázatban elnyert pénzből a székhelyen a csapadék víz elvezetése történt meg és szilárd burkolatot kapott. Így tejesen akadálymentessé vált székhelyünk illetve ebből a forrásból a parkolókat alakítottunk ki.

Szakosított ellátások

Támogatott lakhatás
A támogatott lakhatásnak a tavalyi év során 6-7 bentlakója volt. CH2017 pályázatból ismét volt lehetőség a intézmény fejlesztésére. Folyatattuk a nyílászárók cseréjét és a konyha is új burkolatot és bútorokat kapott. Jelenleg várjuk CH2018 pályázat eredményét.
Munkatársi összetétel: 1 fő intézményvezető, 3 fő gondozó 1 fő esetfelelősből áll.

Fejlesztő foglakozatás
A tavalyi év júliusától új foglakoztatási forma indult el az alapítványnál a fejlesztő foglakozatás, ahol jelenleg 12 fiatal dolgozik. Az intézmény integrált formában működik, vezetője a támogatott lakhatás vezetője. 2017 évben újra pályáztunk, így 3 évre kaptunk befogadást.
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra sem emelkedtek a normatíva összegei, bár összevont bérpótlékot és bérkompenzációt biztosít az állam részünkre.

Pályázati forrásból megvalósult programok

Elemi rehabilitáció
2017. évben ebben a pályázatban is változás történt. A VÁI-tól átkerült a pályázat az FSZK-hoz. Újra kellett értelmezi a rehabilitációs központot, mely után a következő struktúra alakult ki.
Hajdúdorog az Elemi Rehabilitációs Központ
Nyíregyháza és Debrecen, telephelyek lettek.
A pályázati program ez év szeptemberéig tart, melyet újabb pályázati kiírás fog tovább biztosítani.
Munkavállalók:
2 fő rehabilitációs tanár, 3 informatikai oktató, 2 fő tiflopedagógus, 2 fő mentálhigiénés szakember, 1 fő szociális munkás. Jelenleg a pályázat jó ütemben halad és a bevállalt indikátorokat teljesíteni tudja.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási támogatása
2017. évben 38 főre kaptunk támogatást, míg 2018. évtől 46 főre, akik 7 telephelyen végzik munkájukat. MMK munkavállalóink munkája nagyon fontos az alapítványunknak. Próbálunk minden telephelyre olyan MMK munkavállalókat felvenni, akik szakmai tapasztalattal vagy megfelelő végzetséggel rendelkeznek a munka elvégzéséhez.

Ifjúsági Iroda
IFGY 2017. 05. 01. - 2018. 04. 30. „Értékes mindennapjaink” című pályázatba később kerültünk be, mivel első körben elutasítottak bennünket forráshiány miatt, de októberben el tudtuk indítani. A fiataloknak KÖSZ 2017 „Az alkotás mindenkié” 2018.03.01-2018.06.30. Közszolgálatot teljesítő Péchy Mihály szakközépiskola tanulóival megvalósuló program.
Alternatív Közösségek Egyesületének a Régiós Közösségi Központok program keretében kiírt felhívására benyújtott RKK-054-17 regisztrációs számú pályázata a bíráló bizottság döntése alapján támogatásban részesült.

Foglakozási rehabilitáció
Coca-Cola HBC 15 fő pályakezdő fiatal bevonásával valósul meg 1 alkalommal munkaerő piaci tréning a Neked Munka, Neked Álom című pályázat keretében 2017.11.01.-2018.10.31. között 11 álomnapot valósítunk meg fogyatékos és megváltozott munkaképességű fiatalok számára 20 fő bevonásával.

Vállalkozási tevékenység
2015. évben a vállalkozási tevékenység indult el az alapítványunknál a kiutalt egyszeri támogatásból. 2016. évi kezdéséhez a piacok felkutatása történt meg. A vállalkozást tovább tudtuk fejleszteni 2016. évben is, az egyszeri támogatásnak köszönhetően. A 2017. évben a Kút utcai telephelyet a Hajdú – Sansz Nonprofit Kft. és a Fehér Bot Alapítvány közösen megvásárolta. 2017. évben a chili paprika mellett egyéb zöldségféléket is termesztettünk, pl. karalábé zöldborsó stb., melyeket a chili paprikával együtt frissen sikerült értékesíteni. 2017-ben a 2016. évben kapott egyszeri támogatásból létrehoztuk a méhészeti részlegünket. Tíz méhcsaláddal kezdtük meg a méz termelését. A vállalkozási tevékenység fejlesztése továbbra is fontos feladata az alapítványnak.

Beadás alatt lévő még el nem bírált pályázataink
CH 2018 - Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása.
FOF 2018 - Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása
Foglalkoztatás 2018 - Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása.


Fórum

2. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Hajdú-Sansz Nonprofit Kft. jelenlegi helyzetéről.

Dr. Szabó Tamás a Hajdú - Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, köszöntött minden megjelentet, különös tekintettel a jelen lévő hölgyekre, a Nemzetközi Nőnap alkalmából.


Elmondta, a Hajdú – Sanszról, hogy az elmondhatók listája rövidebb lesz, mint az imént a Fehér Bot Alapítvány működésével kapcsolatban elhangzottak, hiszen sokkal fiatalabb szervezetről van szó.
A két szervezet között természetesen nincs versengés. Az Alapítványhoz hasonlóan a Hajdú-Sansz is végez szociális alaptevékenységet a Helen Keller Támogató Szolgálat révén. Erről a tevékenységről elmondható, hogy szépen halad a munka a szolgálatnál, hiszen az itt dolgozó kollégák rendelkeznek az ehhez szükséges szakértelemmel, végzettséggel, és a munkavégzéshez szükséges feltételek szintén adottak.
Itt is megfigyelhető az ellátotti kör elöregedése, és emellett folyamatos kihívást jelent az ellátáshoz a megfelelő létszám biztosítása, hiszen egyre többen szorulnak rá az ellátásra. A személyi segítést, szállítást végző kollégák teljesítik, túlteljesítik feladataikat.
Az Alapítványhoz hasonlóan a Hajdú - Sansznak is volt gépjárműre benyújtott pályázata, azonban azt forráshiány miatt elutasították, sajnos még autógumikat sem kaptak.
A Támogató Szolgálatnál többen részt vettek az elmúlt év során kötelező képzéseken, mint személyi segítő, gépjárművezetői képzés, és még néhány dolgozóra ezután vár a tanulás.
A normatíva összege az elmúlt évekhez képest nem emelkedett, azonban a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt az állam nemrég bérkompenzációt biztosított. Az ágazati pótlékot is tudják továbbra is biztosítani, erre ugyanis van állami forrás.
A szociális alapellátás mellett végez még a Hajdú - Sansz masszázsszolgáltatást is, ezt 2 fő látja el Debrecenben, igen nagy ügyfélkörrel rendelkeznek. További szolgáltatás még a takarítási szolgáltatás, amire egyre nagyobb igény mutatkozik, itt is jellemző a lelkiismeretes munkaellátás.
A Házi Segítségnyújtás működtetése Hajdúnánáson és Hajdúdorogon nehezebb, mint a támogató szolgálat működtetése, mert ahol személyi gondozás és szociális segítés van, a finanszírozás eltérő. A gondozók itt is megfelelő létszámú gondozást végeznek, ebben a szolgáltatásban vannak megváltozott munkaképességű dolgozók is. Az egyes szolgáltatásokban dolgozók kiegészítik egymás tevékenységét – az ép és a megváltozott munkaképességű dolgozókkal együtt.
A Házi Segítségnyújtás idősek ellátására szorítkozik, jellemző itt is az elöregedés. Amint kikerül egy ügyfél ebből az ellátásból, azonnal találnak új ellátottat. Mindkét szolgáltatásnál igyekeztek valami újat adni a dolgozóknak, volt pontgyűjtés, szupervízió, konfliktuskezelés. A Hajdú - Sansz titkársága is sikeresen látja el az oda tartozó feladatokat.
Az említett két fő tevékenység, valamint a masszázs és a takarítási szolgáltatás mellett végez még a Hajdú - Sansz, vállalkozási tevékenységet is.
Itt az egyszeri támogatás keretében a kertészetet és a méhészetet szeretné tovább fejleszteni.
A Magyar Államkincstár által végzett legutóbbi ellenőrzésen mindkét szervezet jól szerepelt, csak dicséretet kapott az elszámolás pontosságát és az adminisztrációt illetően.
Az ellenőrzést végzőktől érdeklődött a Hajdú – Sansz Nonprofit Kft. vezetője, hogy van-e a megyében jobban teljesítő szervezet, a válasz nemleges volt. Más szervezetek is megfelelően költik el az egyszeri támogatás összegét, itt azonban megvalósul az a cél is, hogy új munkahelyeket teremtenek általa. A vállalkozási tevékenységnek eredményesnek kell lennie, hiszen más forrásból nem biztosíthatják a működtetését. A szervezet 14 éve alakult azzal a céllal, hogy a fogyatékkal élőket segítse munka céljából. 2017. évben 28 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kaptak támogatást, idén ez a létszám kettővel nőtt, így 30 főnek van jelenleg szerződése.
Az elvégzett ellenőrzésekre visszatérve a Kft. vezetője elmondta, mindig pozitív jelzéseket kapnak, mind a szakmai munkát illetően, mind pedig a pénzügyi elszámolást illetően, ami átlátható, egyszerű, precíz.


Fórum

3. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató az Alapítvány Üzemi Tanácsának munkájáról.

Szabó Lászlóné az üzemi tanács elnöke, üdvözölte a jelenlévőket, elmondta, sok új arcot lát a jelenlegi munkaértekezleten, akikkel eddig nem találkozott.


Az elmúlt egy év során nem volt olyan probléma, amellyel a munkavállalók hozzá fordultak volna, azonban megválasztása óta eltelt 5 év, ami azt jelenti, hogy nemsokára újra választani kell. A közelgő Esélyegyenlőségi Napon szavazhatnak a választó bizottságról, az Üzemi Tanács ülésén pedig megtörténhetne a választás. A munkavállalókat kérte, bizalommal forduljanak feléjük, várják a felmerülő kérdéseket, jelzéseket. Fontos a munkahelyeken a nyugodt munkahelyi légkör megteremtése, hiszen ha az ember nem nyugodt környezetben dolgozik, nem lehet sikeres, és ez nem lehet gazdaságos sem.
Dr. Szabó Tamás az elhangzottak kiegészítéseként elmondta, jogszabály írja elő, hogy 50 fő foglalkoztatotti létszám fölött meg kell választani az Üzemi Tanácsot. Valóban nem sok munkavállalói jelzés érkezik az Üzemi Tanács felé, hiszen az Alapítvány vezetősége mindig nyitott a munkavállalók problémáira közvetlenül is. Véleménye szerint több ezer munkavállalót foglalkoztató cégek esetében van jelentősége az Üzemi Tanács működésének, ahol nincs közvetlen kapcsolat a munkavállalók és a vezetők között. Az ő esetükben ez nem álla fenn. A felmerülő problémákat igyekeznek megoldani, a kérdésekre választ adni.


Fórum

4. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Nonprofit Kft. Üzemi Megbízottjának a munkájáról.

Mátyusné Brázda Erika üzemi megbízott, szeretettel köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy az elmúlt időszak folyamán egyetlen munkatárs sem fordult hozzá, nem élt panasszal, javaslattal, ugyanakkor továbbra is nyitva hagyja a lehetőséget arra, hogy akinek problémája, kérdése van, forduljon bizalommal hozzá, mindenkit szeretettel vár.


Elmondta, a Hajdú-Sansz munkatársai valószínűleg mindennel elégedettek, mert egyszer sem keresték meg őt, semmilyen problémával. Az üzemi megbízottnak a munkáltató és a munkavállaló közötti kapocsnak kellene lennie, azonban 5 év alatt senki nem fordult hozzá. Elmondta továbbá, hogy munkavédelmi képviselőként Fekete Antalnéval egyetemben nemrég kötelező 2 napos munkavédelmi képzésen vettek részt Budapesten.
Dr. Szabóné Bokis Edina tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Alapítvány munkavédelmi képviselője Fekete Antalné. A munkavédelmi képviselőket lehet keresni, nekik lehet jelezni az esetlegesen felmerülő problémákat.


Fórum

5. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Fehér Bot Alapítvány 2016. évi Esélyegyenlőségi tervének megvalósulásáról.

Bodó Erzsébet rehabilitációs tanácsadó ismertette az alapítvány 2017. évi Esélyegyenlőségi tervét.


Fórum

6. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a környezettudatosságról, a környezeti fenntarthatóságról.

Szabó Krisztina, az alapítvány munkatársa, a környezeti fenntarthatóságról tartotta meg tájékoztatóját melynek fontosságára ismételten felhívta kollégák figyelmét.


A beszámolókat követően a jelen lévők elmondhatták a tájékoztatókkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat.


Fórum
Fórum

Zárásként a Nemzetközi Nőnap alkalmából a gyönyörű jácintok mellé, Kállai Kristóf, az Ifjúsági Iroda vezetője, gitárjátékával köszöntötte a hölgy dolgozókat.

Karcagi Márta / művelődésszervező

2018.03.14.

Tájékoztató

KÖSZ

KÖSZ! Program 2017
Az alkotás mindenkié

KÖSZ

Pályázati azonosító:Kosz17-036

Kedves Partnereink, Sorstársaink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Fehér Bot Alapítvány sikeres pályázatot nyújtott be az Új Európa Alapítvány által megjelentetett, KÖSZ! Program 2017 elnevezésű pályázati felhívásra. Az Alkotás Mindenkié című pályázati projektünket a támogató vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A programot az Új Európa Alapítvány és a MOL támogatja. A program az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közreműködésével jött létre.
A program célja, hogy tizenöt közösségi szolgálatos diák segítségével és fogyatékossággal élő ügyfeleink bevonásával közös alkotótevékenységeket valósítsunk meg. A projekt során a DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziumának diákjaival és gyógypedagógusával működünk együtt, integrált mandalafestést, valamint gipszöntést fogunk megvalósítani.

A program során megvalósuló tevékenységek:

Március 7. A közösségi szolgálatos diákok érzékenyítése
Március 14. Orientáció, ismerkedés diákok és ügyfelek között
Március 21. Reflexió, élménymegosztó beszélgetés
Április 5. Mandalafestés
Április 19. Mandalafestés,
Május 15.Gipszöntés
Május 22. Gipszöntés
Június 12. Zárónap, kiállítás – DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma
Június 28. Nyílt reflexió , kerekasztal beszélgetés, Ifjúsági Ház

Reményeink szerint a diákok hasznosan és értékesen fogják letölteni közösségi szolgálatukat, ügyfeleink pedig kellemes hangulatban élvezhetik a kreatív tevékenységek terápiás hatását.

Üdvözlettel

Gellér Zsuzsanna
projektmenedzser
Fehér Bot Alapítvány
E-mail: geller.zsuzsa@feherbot.hu

Kállai Kristóf
irodavezető
Fehér Bot Alapítvány
Tel: +36 30 688 7923
E-mail: kallai.kristof@feherbot.hu
www.feherbot.hu

A programot az Új Európa Alapítvány és a MOL támogatja. A program az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közreműködésével jött létre.

KÖSZ

2018.03.08.

Regélő régió

Felhívás részvételre, nevezésre!

A Gábor József Kulturális Alapítvány, a Fehér Bot Alapítvány
és a debreceni Méliusz Újkerti Fiókkönyvtár meghirdeti
2018. április 13-án (péntek) 14 órára
a Költészet napja alkalmából megrendezésre kerülő

„Regélő régió”

vers, próza és mesemondó versenyét
a Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sorstársak illetve
a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola diákjai körében.
A résztvevők csak egy kategóriában indulhatnak
(minimum 5, maximum 10 perces időkeretben).

A rendezvény helyszíne:

Méliusz Újkerti Fiókkönyvtára (Debrecen, Jerikó u. 17-19.)

Várjuk azon vak és gyengénlátó embertársaink jelentkezését (korhatár nélkül), akik kedvet és tehetséget éreznek magukban amatőr kategóriájú előadóművészi produkciók bemutatására.

A nevezéseket 2018. április 09-ig várjuk a
martusy64@gmail.com e-mail címre
illetve alapítványunk támogató szolgálatainál és rehabilitációs központjainál.

Jó felkészülést kívánunk!

• a Gábor József Kulturális Alapítvány kuratóriuma
• és a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtár szervezői