Hírek

2017.08.14.

Esélyegyenlőségi gyermeknap Hajdúdorogon

gyermeknap

2017. július 29-én, idén is megrendeztük kis ellátottjaink számára a GYERMEKNAPOT Hajdúdorogon.
Az Észak-Hajdúságot felölelő programot a Fehér Bot Alapítvány Észak–Hajdúsági Támogató Szolgálata és Tanyagondnoki Szolgálata szervezte meg és bonyolította le a Görög Demeter Művelődési Ház mozi udvarán.

gyermeknap

gyermeknap

Az árnyas fák alatt, önfeledt játékkal vették birtokba a gyerekek az ugráló várat, majd lehetőség nyílt póni – fogatozással, szekerezéssel a belváros bejárására, amit időről, időre biztosít a gyerekek számára Szőke László és családja. Köszönjük segítő támogatásukat.
Az egész napos program során, sok meglepetéssel kedveskedtünk a gyerekeknek.


Többek között bekapcsolódhattak:

- A csillám tetoválás rejtelmeibe.
- Kézműves tevékenységekbe: ahol sor kerülhetett nyakláncok, színes karkötők, sólisztgyurma figurák, színezők és más tevékenységek kipróbálására.
- Lovaglásra, fogatozásra is vállalkoztak a jó kedélyű, bátor gyerekek.
- Különböző ügyességi versenyeken is részt vehettek szülőkkel és hozzátartozókkal, mint pl,: seprűtáncoltató és székfoglaló versenyek, hullahopp karikázás, célba dobó versenyek és vízibomba hajító versenyek.

gyermeknap

gyermeknap
gyermeknap
gyermeknap

gyermeknap
gyermeknap
gyermeknap

A különböző sor és váltóversenyekkel kitartásukról és ügyességükről adtak számot a nagyobbak. A kisebbek sem unatkoztak, hiszen a trambulinozás és csúszdázás kötötte le a figyelmüket. A szabadtéri mozgásos játékokkal főként az volt a célunk, hogy az ép és fogyatékkal élő gyermekek közösen vegyenek részt minden versenyszámban, és felszabadultan együtt élvezzék a játék adta örömöket. Itt is az elfogadás és az egymásra való odafigyelés kapott nagy hangsúlyt.
A különböző versenyszámok után sem maradhattak el a díjazások és vigaszdíjak, melyek a gyerekek nagy örömére különféle édességek voltak.
Kissé elfáradva, de annál jobb étvággyal fogtak hozzá a finom paprikás krumpli ebédhez, amit az Észak – Hajdúsági Támogató Szolgálat és Tanyagondnoki Szolgálat segítő munkatársai készítettek el.
A délután folyamán desszertként egy-egy finom főtt kukorica elfogyasztására is sor került.

gyermeknap
gyermeknap
gyermeknap

Nagyon jó érzésekkel és élményekben gazdag napról térhettek haza a nap ünnepeltjei a - GYEREKEK -, hisz igen mozgalmas, játékokban gazdag programot kínáltak nekik a Fehér Bot Alapítvány Észak – Hajdúsági Támogató Szolgálat és Tanyagondnoki Szolgálat munkatársai.

Szabó Krisztina / a Házi Segítségnyújtó Szolgálat vezetője

2017.07.27.

Hollókő – Szécsény kirándulás Nógrád megyében

kirándulás

2017. június 30-án közel hetven fővel indultunk útnak Nógrád megyébe, hogy megtekintsük a hollókői várat, az Ófalut, ahol még most is őrzik a népi, iparművészeti hagyományokat.
Itt láthattunk régi hagyományokat őrző és mesterségeket bemutató épületegyütteseket, mint pl.: a Falumúzeum, Guzsajasház, Pékmesterségek háza, Sajtkülönlegességek háza, Nyomdász ház: - ahol mesteremberek, mint pl. a Gutenberg féle kézi nyomdásztechnika segítségével betekinthettünk a régi nyomdászat fortélyaiba.


kirándulás
kirándulás
kirándulás

Hollókő, a világörökség faluja.
Nógrád megye középső részén Szécsénytől délkeletre, Pásztótól északnyugatra, a Cserhát-hegységben található.
Hollókő Magyarország egyetlen faluja, melyet természeti környezetével együtt világörökségi helyszínként tartanak számon.
Az Ófaluban, napjainkban is megcsodálható épületek az 1909-es tűzvész után épültek, de megőrizték eredeti állapotukat.
A falu a 20. század elejét idéző hatvanhét lakóépületből és a templomból álló – népi építészeti együttes. Épületeik ma is őrzik a letűnt korok hangulatát.
A történelmi településszerkezet, a hagyományos palóc építészeti formavilág és anyaghasználatával, harmonikus egységet alkot a táji-természeti környezettel.
A 145 hektárnyi világörökségi terület, magába foglalja a falu fölé magasodó középkori várromot is. Itt láthattunk középkori viadalt megelevenítő várvédő csatajelenetet, hisz az itt megforduló kirándulókat is bevonják egy interaktív programba.

kirándulás
kirándulás
kirándulás
kirándulás

A falu központjában, a domb tetején kialakított „szigeten” áll a kis fatornyos, zsindellyel fedett templom, melyet 1889-ben közadakozásból építettek, és amelynek egyszerűségéből fakadó szépsége ma is megkapó.
Hollókő a palóc régióra jellemző, a történelmi, egyutcás, fésűs beépítésű falutípust képviseli. Hollókő napjainkra sem vált szabadtéri múzeummá: mindmáig élő, lakott település. Hagyományőrző lakói a legtöbb épületet most is rendeltetésszerűen használják.
A ma nem egészen 400 lelket számláló település közepén elhelyezkedő műemlékcsoport összesen 67 védett épületet foglal magába - ezek többnyire földszintes, kontyolt nyeregtetős parasztházak, melyek homlokfalát az utca és az udvar felől is áttört faragással díszített faoszlopos, deszkamellvédes tornácok szegélyezik.
Hollókő közössége, melynek döntő többsége ma már az újfaluban lakik, féltő gonddal és szeretettel védi és gondozza az Ófalut és védett házait, mely közösségi, lelki, vallási életet és a hagyományaik megőrzésének és bemutatásának lehetőségét biztosítja számukra.

kirándulás

Hollókő után a következő célállomás Szécsény volt, pontosabban a Kubinyi múzeum (Forgách kastély), ahol állandó és időszaki kiállításokat láthattunk a kastély emeleti szobáiban. Itt főként az őskortól-napjainkig egy történelmi utazásban vehet részt az ide látogató, hiszen a környékbeli régészeti ásatásokból előkerült tárgyakat, ill. a különböző koroknak megfelelő mesterségek tárgyi bemutatóit követhettük nyomon.


A Tárgyakba zárt múlt az őskor két időszakába kalauzolta a látogatókat.
A Vár állott c. tárlat a középkori nógrádi várakat mutatta be, s nemcsak az álló épületeket, romokat, hanem az elpusztult objektumokat is az előkerült leleteken és maketteken keresztül.

kirándulás
kirándulás
kirándulás

A Rákóczi állama és Nógrád vármegye kiállítás fókuszában a Rákóczi-szabadságharc két fontos, Nógrád megyében zajló eseménye állt:
- az 1705-ben Szécsényben megtartott országgyűlés,
- valamint az 1710 januárjában, Romhány és Érsekvadkert mezején lezajlott ütközetként ismert sorsdöntő csatája állt.
A kiállítás első terme Gács (ma Halic) várát idézi meg, ahol a fejedelemhez való csatlakozás eszméje megfogalmazódott. (Nógrád vármegye egykori jegyzőjét, Ráday Pált, jegyesét Kajali Klárát és Ráday leendő apósát, Kajali Pál alakját mutatja be a kiállítás).

kirándulás

Az állandó kiállítások utolsó három termében egy XIX. század végi kastélybelső női lakosztálya volt látható, amely elsősorban a korszak lakáskultúrájának jellegzetességeit mutatta be.
Másik fontos célja a kiállításnak, hogy az impozáns barokk kastély egykori hangulatából egy kis ízelítőt mutasson be a látogatók számára. A kastély sorozatos tulajdonváltásai miatt Pulszky Ágost és neje, Figdor Hermina birtoklásának idejét tudták leginkább rekonstruálni, akik nyári lakként használták az épületet. A három kisebb teremből álló lakosztályt egy női szalon, olvasószoba és hálószoba bemutatásával valósították meg.

kirándulás
kirándulás
kirándulás

Végezetül vadászati trófeákkal díszített falakat is láttunk, hiszen az ott élő nemesség, akkoriban a vadászatnak hódolt.

kirándulás
kirándulás

A Nógrád megyei két településen tett kirándulás, érdekes látnivalókkal és régi korokat bemutató kiállításaival, reméljük élményekkel teli időutazás volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Karcagi Márta / művelődésszervező

2017.06.21.

Neked MUNKA, nekem ÁLOM! beszámoló

álom munka

Beszámoló

A Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program egy olyan egyedi kezdeményezés Magyarországon, amely lehetőséget ad fogyatékos emberek és munkáltatók kötetlen találkozására. Meggyőződésünk, hogy az integráció és befogadás ügyét legjobban a személyes találkozások szolgálják.
A program célja, hogy 2017-ben legalább 200 fogyatékos ember próbálhassa ki magát 200 különböző munkahelyen e különleges nyílt nap keretében. Salva Vita Alapítvány Budapesten, vidéki civil szervezetek pedig minden magyar megyében lehetőséget biztosítanak a fogyatékos emberek és munkáltatók bekapcsolódásra. A sikeres találkozásokat felkészített mentorok segítik a helyszíneken.

A Fehér Bot Alapítvány 2017.05.30-2017.06.02. között valósította meg a Salva Vita Alapítvánnyal együttműködésben a Neked munka!Nekem álom elnevezésű projektet. A projekt során 16 fiatal próbálhatta ki álmai munkáját Hajdú-Bihar Megyében - 13 fő Debrecenben és 3 fő Hajdúnánáson. Minden fiatalnak nagyon tetszett a program nyújtotta lehetőség, amivel szívesen éltek és kipróbálták álmaik munkáját.

A programba bevont munkáltatók:Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye; DataExpertServicesKft.;Debreceni Kutyaház Egyesület;Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft.;Debrecen Megyei Jogú Város Járási Hivatal;Csokonai Színház;Debreceni Művelődési Központ-Újkert Közösségi Ház;Méliusz Juhász Péter Könyvtár Újkerti Fiókkönyvtára;Hajdú-Coop Zrt.;Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság;Hajdúnánási Holding Zrt.;Hajdúnánási Gyógyfürdő;Orchidea Virág és Ajándék üzlet.
A programba minden fogyatékossági csoportból sikerült ügyfeleket bevonni, valamint részt vettek Támogatott Lakhatásban élők is.

Az Álomnapok megvalósítása 4 nap alatt zajlott le 13 helyszínen 13 fogyatékossággal élő fiatal részvételével.

Szerencsére sikerült a helyi sajtót is bevonni, a Hajdúnánási Televízió segítségével sikerült egy kb. 12 perces rövidfilmet is készíteni a hajdúnánási álomnapokról. Jelent meg cikk aprogramról a Haon-on, a Hajdúnánási Újságban és Police.hu-n is.

A fiatalok elmondása szerint ez egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen olyan munkaköröket tudnak kipróbálni, ami számukra elérhetetlen. Ezeken a napokon olyan pozitív tapasztalatokat gyűjthetnek, amik erőt és energiát adnak a továbbiakban az álláskereséshez. Rádöbbennek arra, hogy némelyik általuk kipróbált munkakör elérhető számukra, csak kitartásra, esetleg további tanulásra, képzésre van hozzá szükség.
A munkáltatói tapasztalatok is nagyon pozitívak. Voltunk olyan munkáltatónál, aki még nem foglakoztat megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyeket. A program tapasztalatait figyelembe véve rájött arra, hogy el tudna képzelni a cégen belül olyan tevékenységet, munkakört, amiben tudna alkalmazni fogyatékossággal élő személyt. Minden részt vevő munkáltató kedvesen fogadta az oda érkező fiatal és arra törekedtek, hogy egyenrangú félként kezeljék őket. A legtöbb helyen mindenki kapott valami ajándékot, útravalóként jó tanácsot. Minden helyszínen törekedtünk arra, hogy a fogadó „mentorokat”megfelelően felkészítsük a fogyatékossággal élő fiatalok fogadására, ismerjék annak a fogyatékossági típusnak a jellemzőit, amivel találkoznak, milyen akadályok merülhetnek fel a találkozás kapcsán, kinek szükséges esetlegesen akadálymentes környezet.
Alapítványunk már második éve vesz részt a programban és minkét évnek nagyon pozitív tapasztalatai vannak.
Egyrészt nagyon kellemesen csalódunk az általunk megkeresett munkáltatókkal kapcsolatban. Egyre nyitottabbak, érzékenyebbek, befogadóbbak a célcsoportot illetően. Egyre több olyan nyílt-munkaerőpiaci vállalat van, ahol alkalmaznak megváltozott munkaképességű személyt és nem csak az ezzel járó kedvezmények miatt, hanem mert elhivatottak, érzékenyek ezzel a témával kapcsolatban.
Másodsorban egyre több a jelentkező a program iránt, egyre nagyobbak az álmok, de azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben képességeihez és tudásához megfelelően „álmodnak”. Ez nagyon fontos, hiszen nagy a felelősségünk abban, hogy a hozzánk forduló fiatal ne kudarccal, lehangolva fejezze be a megálmodott napot, hanem feltöltődve, élményekkel gazdagon.

Néhány kép az idei Álomnapokról:

álom munka

Készítette:
Szabó Krisztina
Fehér Bot Alapítvány

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatja. A pályázat kódszáma FOGLALKOZTATÁS2016/D/1. Szerződésszám: 200/4/2017

álom munka
álom munka
álom munka
álom munka