Hírek

2017.12.10.

Mikulásvárás Hajdúdorogon

Mikulásvárás

2017. december 09-én a hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház mozi nagytermében rendezte meg a Fehér Bot Alapítvány Észak-Hajdúsági és Tanyagondnoki Szolgálata legfiatalabb ellátottjai illetve az alapítvány és a Hajdú-Sansz NKFT. dolgozóinak gyermekei számára Mikulás ünnepségét.


A gyermekek nagy örömére megjelent két huncut krampusz, (Krampusza és Krampuszi) - a Budapesti Mesekocsi Színház művészei, – akik töredelmesen bevallották, hogy szem elől tévesztették a Télapót. A gyerekek segítségét kérve zenés-interaktív játékkal próbálták megkeresni az öreg nagyszakállút, de mind hiába.


Mikulásvárás
Mikulásvárás
Mikulásvárás

Kizárólag csak a jól ismert dalokkal sikerült becsalogatniuk a Mikulás bácsit. Miután megérkezett a Télapó, sok - sok gyermek mondott szebbnél – szebb verset és a bátrabbak énekeltek is. Krampusza és Krampuszi finom édességekkel jutalmazták meg a verselő és daloló gyerekeket, majd sor került a Télapócsomagok kiosztására is. Közel 90 gyermeket ajándékozott meg a Télapó.


Mikulásvárás
Mikulásvárás
Mikulásvárás

Mikulásvárás
Mikulásvárás
Mikulásvárás
Mikulásvárás

Az öreg Mikulás bácsi nagyon örült a gyerekekkel való találkozásnak és ígéretet tett, hogy ha jövőre is jók lesznek, ismét ellátogat hozzájuk.

Karcagi Márta / művelődésszervező

2017.11.08.

Mikulás napi meghívó

Mikulás
Mikulás


Drégely Ákoskától, Télapónak

Mikulás

Csendes este, téli este,
halkan hull a hó.
Csendes utcán, havas utcán
siklik egy szánkó.

Itt egy ablak, ott egy ablak,
halkan kinyílik.
Kis cipőbe, nagy csizmába,
ajándék hullik.

Észak-Hajdúsági és Tanyagondnoki Szolgálata,
ezúton sok szeretettel meghívja legkisebb, legfiatalabb
ellátottjait és szüleiket, illetve az Alapítvány és a Hajdú-Sansz NKFT
dolgozói gyermekeit

Reggel a sok gyermek szeme
csupa csillogás.
Vígan mondják: Itt járt a jó
Mikulás

2017 december 09-én, szombaton 09:00 órától Hajdúdorogon megrendezett

Mikulás
Mikulás

HELYSZÍN: Hajdúdorog Görög Demeter Művelődés Ház MOZI épülete Böszörményi út 17 sz.

PROGRAM: A MESEKOCSI SZÍNHÁZ mikulásváró interaktív gyermekműsora versekkel, dalokkal.

A támogató szolgálat autóit ellátottaink ingyenesen vehetik igénybe minden városban.

Részvételüket jelezzék a támogató szolgálat munkatársainál, illetve Gyarmatiné Bata Aliznál 06-30-688-79-28-as telefonszámon, vagy a titkarsag@feherbot.hu email címen 2017. december 04-ig!

A program minden kedves résztvevő részére ingyenes.

Minden kis ellátottunkat és hozzátartozóikat, barátaikat,
sok szeretettel hívjuk és várjuk!

(Külsős gyerekek számára a mikulás csomag 600 ft-ba kerül.)Támogató Szolgálat elérhetőségei

Székhely
4087 Hajdúdorog Fogadó u. 3-5.

Fogadóóra: Hétfő: 08:00 – 12:00
Tel: 52-572-021

4024 Debrecen Kossuth u. 42.
Fogadóóra: Kedd: 08:00 – 12:00
Tel: 52-530-658

4242 Hajdúhadház Bercsényi u. 7.

4080 Hajdúnánás Dorogi u. 5.

Fogadóóra: Szerda: 08:00-12:00
Telefon: 52-351-753

4220 Hajdúböszörmény Baltazár u. 35.
Fogadóóra: Kedd: 12:00-14:00
Telefon: 52-220-233

E-mail: eszakhajdusag@gmail.com
Mobil: 06-30-825-3040

Mikulás

Dr. Szabóné Bokis Edina
az alapítvány elnöke

2017.12.01.

Versvarázs versmondó találkozó Hajdúnánáson

Versvarázs

2017. november 24-én a Fehér Bot Alapítvány és a Gábor József Kulturális Alapítvány immár 11. alkalommal rendezte meg Versvarázs versmondó találkozóját a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium dísztermében.

A rendezvényt, Hajdúnánás Város Önkormányzata támogatta.


A Gábor József Kulturális Alapítvány fő célkitűzése, hogy megismertessük a látó fiatalokkal az Óda a fényhez c. antológiát, mely vak és látássérült írók és költők verseit, novelláit tartalmazza.
A három Hajdú város (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás) iskoláiból 15 gyermek szavalt.
A rendezvény elején megemlékeztünk Ifj. Gábor József zongoraművész haláláról, aki sajnos az idén szeptemberben hunyt el. Sok esetben volt vendége rendezvényeinknek. Nagy szeretettel utazott le Hajdúnánásra és Debrecenbe is zenész barátaival, hogy együtt emlékezhessünk édesapjára.


Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs

A versmondó találkozót Szólláth Tibor, Hajdúnánás Polgármestere nyitotta meg.
Ünnepi beszédében méltatta azt a kezdeményezést, miszerint ápolni kell Id. Gábor József hagyatékát, emlékét, hiszen ő volt hazánkban az első vak gyógypedagógus, aki irányt mutatott sorstársainak és tanítványainak, hogy látássérültként is lehet teljes életet élni és maradandót alkotni. Megnyitó beszédét követően, köszönetet mondott Karcagi Mártának áldozatos munkájáért, akit az Önkormányzat Elismerő Oklevéllel díjazott.
Közreműködött a délután folyamán, Gábor Zoltán, id. Gábor József unokaöccse, aki zongorajátékával színesíti évről, évre rendezvényeinket.
Nagy József, látássérült fiatalember, aki verseket mond útravalóként ép látó társainak.
Lakó Sándor, vak fiatalember, aki megzenésített versekkel színesítette a rendezvényt.
Rózsa Dezső, vak író, költő, a Gábor József Alapítvány kuratóriumi tagja, aki a műsort vezeti, és színes anekdotáival oldja a szavalók feszültségét.


Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs

A hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskolát képviselte:
Kocsis Judit, Boros Roland, Mezei Zsófia, Szabó Antónia 7. osztályos tanulók.
Felkészítő tanáruk: Malánics Gábor

A hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI Intézményét képviselte:
Toka Máté, 7. osztályos tanuló
Felkészítője: Sólyomné Kulin Zsuzsa
Balogh Attila, 8. osztályos tanuló
Felkészítője: Körtvélyesiné Zováth Ágnes
Simon Máté, 8. osztályos tanuló
Felkészítője: Körtvélyesiné Zováth Ágnes

A hajdúnánási Bocskai István Általános Iskola és AMI Intézményét képviselte:
Simon Alexandra 8. a. osztályos tanuló
Felkészítője: Daróczi Ildikó

A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumot képviselte:
Juhász Fanny 10. A. osztályos tanuló
Felkészítője: Vargáné Sárosi Ildikó

A hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskolát képviselte:
Debreczeni Gréta, Horváth Jázmin, Orosz Boglárka, Petrus Bálint 7. o. tanulók és Kardos Kata, Kiss Dominika 6. o. tanulók
Felkészítő tanáruk: Nyustiné Nagy Mariann


Versvarázs

A tisztelt zsűri tagjai (Szabóné Mezei Etelka, - nyugdíjas könyvtárigazgató, Csegöldi Lászlóné, - nyugdíjas pedagógus, Papp József, - publicista) a gyermekeket a szavalatok után véleményezte, értékelte.


1. helyezett lett:
Juhász Fanny, 10. A. o. Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium /Hajdúnánás/.

Versvarázs

Megosztott 2. helyezettek lettek:
Balogh Attila és Simon Máté 8. o. tanulók a Móra Ferenc Általános Iskola és AMI növendékei /Hajdúdorog/.

Versvarázs
Versvarázs

3. helyezett lett:
Petrus Bálint 7. a. o. tanuló a Szent Bazil Görög Katolikus Általános Iskola növendéke /Hajdúdorog/.

Versvarázs

Köszönet a gyerekeknek és az őket felkészítő pedagógusoknak, hisz ezek a fiatalok képesek rohanó világunkban egyszer-egyszer megállni, így versekkel, egyéb irodalmi alkotásokkal, társművészetekkel foglalkozni, olvasni, ami hasznos kikapcsolódást nyújthat számukra!
Nyitottnak kell lenni a világ dolgaira! - ezt közvetítette Ifj. Gábor József is.

Karcagi Márta / művelődésszervező