Hírek

2017.05.08.

EsélyNap

Esélynap

2017-ben a Fehér Bot Alapítvány érdekvédelmi szervezetekkel együtt havi szinten Esély-Köröket kezdett tartani. Az Esély-Körök célja egymás programjainak megismerése, valamint közös projektek tervezése. Így született meg első közös rendezvényünk, a 2017. május 4-én megtartott EsélyNapunk.


Az esemény célzottan az egészséges életmódra és a mindenki számára való elérhetőségre volt kihegyezve, de egyúttal célunk volt még, hogy egy kellemes napot töltsünk együtt barátaink körében.

Esélynap

Az eseményt Dr. Kovács Krisztián, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Hajdú-Bihar Megyei képviselője nyitotta meg, melyben elmondta, ritkán tapasztal ilyen nagy jelenlétet hasonló eseményeken. A délelőtt a Vár a Munka! FOF2016/7 projektünk keretében megrendezésre kerülő World Caféval vette kezdetét. A különböző témaasztaloknál a partnerszervezetek képviselői voltak a témavezetők. Velük a rendezvény vendégei beszélgethettek az elérhetőségről, céljaikról, de mindennapi elfoglaltságukról is, ezzel segítve, hogy személyesebb keretek között is megismerhessék egymást.

Esélynap

Felmerültek a foglalkoztatás kérdései is, mint pl.: - mi az ami lehetővé teszi a foglalkoztatást, melyek a nehezítő tényezők. Fontos kérdés volt a szabadidő hasznos eltöltése, illetve az is, hogy hogyan lehet megszólítani az egyesületek tagságát. A Fehér Bot Alapítvány asztalánál az egyes emberek céljai voltak terítéken, - ki mit és hogyan szeretne elérni az életben? A különböző témák után az érdeklődők számára 10, 15 perc állt a rendelkezésre, hogy kifejthessék véleményüket, meghallgathassák mások elképzeléseit is. Az idő letelte után átülhettek másik asztalhoz.
Mindeközben az Ifi Klubban megtekinthető volt a Speciális Sporteszköz kiállítás, ahol az érdeklődök, megtudhatták hogyan kell bocciazni, milyen egy akadálymentes társasjáték és sakkozhattak is egymással vagy akár egy európai szinten sikeres hallássérült sakkozóval is összemérhették tudásukat.
11 órától előadások és kiscsoportos tevékenységek vették kezdetüket. Az Ifi Klubban elkezdődött a torna Király Enikő vezetésével. A visszajelzések alapján többen el fognak kezdeni gyógytornára járni a rendezvény hatására.

Esélynap
Esélynap
Esélynap

12 órától Szebenszki Erzsébet tartott előadást az egészséges táplálkozás témakörében.
A World Café Lightban érdekes előadások zajlottak minden órában. Először az Ifjúság Utcai Fiatalok zenés kórusát hallgathatták meg a jelenlévők, melyet tapsvihar zárt. A délutánt a Vak-Sikk Tánccsoport két rangidős tagja Puskás Anett és Kállai Kristóf tánca nyitotta meg. Az előadás címe Tünde és Dániel volt, ugyanis egy esküvői táncot mutattak be a közönségnek, melyet az előadás címében szereplő két személy ihletett.
Délután folytatódtak az előadások.

Esélynap

A Vesebetegek Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete és a Hajdúsági Diabétesz Egyesület előadását hallgathatták meg azok, akik a Zöld terembe érkeztek. Illetve az aktívabb szórakozást Szufelják János zárta táncházával.
A napot a Galéria teremben tartott stand-up comedy előadásokkal zártuk. Először Fóris Norbert lépett a porondra, majd Sulyok Péter aratott nagy sikert mindennapi humoros történeteivel.

Esélynap
Esélynap
Esélynap
Esélynap

Köszönjük a Debreceni Ifjúsági Háznak, hogy a kezdetektől fogva támogatta a rendezvényt, ezzel is mutatva, milyen fontos számukra is az esélyegyenlőség.
Továbbá köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a rendezvényt, illetve valamilyen módon elősegítette a rendezvény sikerességét!
A napon több mint 150 fő vett részt. Bízunk benne, hogy eseményünk hagyományteremtő lesz, s jövőre ugyanúgy találkozhatunk, hasonló keretek között.

Puskás Anett és Baranyai György

2017.04.25.

Szavamat adom...

szavamat adom

Szavamat adom... közéleti irodalmi délután

A tavaszi "Szavamat adom...", közéleti - irodalmi délutánt 2017. április 21–én rendezte meg a Gábor József Kulturális Alapítvány karöltve a Fehér Bot Alapítvánnyal és a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárával.Vendégeink voltak a délután folyamán:

- Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
- Dr. Mazsu János, a DMJV Polgármesteri Hivatal tanácsnoka
A beszélgetést, mint mindig Rózsa Dezső vezette.
A két politikus mesélt életútjáról, hogy hogyan kerültek közel a város vezetése közben a politikához, majd megosztották a hallgatósággal legkedvesebb irodalmi csemegéjüket.

szavamat adom


szavamat adom

Pajna Zoltánról megtudtuk, hogy építésznek tanult, s mellette nagyon szerette a futballt, sőt önkénteskedett is fiatalabb korában. A rendszerváltás után kezdett politizálni és a debreceni közéletbe annak véráramába belekerülni. Kampányfőnök volt a FIDESZ köreiben, majd 1998-tól Kósa Lajos polgármester úrral építgették a Debreceni Önkormányzat új vezetésével a várost. Ekkor volt alpolgármester Dr. Mazsu János úr is.
Fiatal gyermekként a Fogyatékkal Élők Otthona előtt járt el nap, mint nap, így a fogyatékos emberekkel való kapcsolata onnan eredeztethető. Az a meggyőződése, hogy a fogyatékkal élőknek sokkal több az energiája, mint az átlagembernek, ezért csodálja törekvéseiket.Az ép társadalomnak a nyitottságon kell, hogy legyen a hangsúly az elfogadás irányába. A vélemények meghallgatása, és azok elfogadása, olykor - olykor ütköztetése is fontos. 1998-2014-ig települési képviselő is volt, így az emberekkel való kapcsolattartás, kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet. A területfejlesztésekben gazdasági tapasztalatait is hasznosította, így az UNIÓS források megszerzéséhez is elengedhetetlenül szükségesek voltak a már meglévő tapasztalatok a pályázatok terén. A Megyei Önkormányzaton belül jó kommunikációs csapattal dolgozik együtt, aminek eredményeként sikereket értek el. Mottója, hogy – „Teljesítmény nélkül nem lehet senki sem sikeres!”, - ez sajnos a politikában nem így van!
Vass Albert: Üzenet haza című versét osztotta meg a közönséggel.

szavamat adom

Dr. Mazsu János, magyar és történelem szakos középiskolai tanár végzettségét illetően. Később a társadalomtudományok felé orientálódott, történettudományi karon végzett a Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen. Gazdaság és társadalomtörténetet, majd kulturális történetet kutatott. Történeti kutatásokat végez napjainkban is.
A 80-as évek közepén a magyar értelmiség társadalom történetét kutatta, akkor még közélettel – politikával nem foglalkozott. 1986 és 87-ben került ki ösztöndíjjal az USA-ba, ahol folytatta kutatásait. A rendszerváltozás, mint fogalom, nem más, mit a diktatúrából a demokráciába való átmenet a 90-es évek folyamán.Debrecen, mint iskolaváros nagy hagyományokkal, kultúrával rendelkezik, de a rendszerváltás időszakában a kultúra piaci átrendeződése is megtörtént, ez az időszak számára nehéz volt. Nincs teljesítmény a politikában és a kultúrában sem. 1989 után a debreceni polgárok szemléletében is megmutatkozott a változás. Ekkor a közéletben fontos szerepeket, pozíciókat töltött be, ekkor Debrecen város alpolgármestere, s e mellett az egyetemen is tanított. Ma már nyugdíjasként megválaszthatja, hogy igazán mivel szeretne foglalkozni. Így legfőképpen a kutatási munkák kötik le, hiszen az értelmiség társadalomtörténetével foglalkozik ma is. Nemzetközi konferenciákon beszél kutatási eredményeiről, sokszor utazik a világ számos országába, főként Amerikába. Ott kapcsolati tőkét kovácsolt a 90-es évek elejétől, így a testvérvárosi kapcsolatokat építgette. A mai politikai rendszerben csak a történettudomány terén tud objektív lenni. Itt a szakszerűségen és a módszertani alapok kiforrottságán van a hangsúly. Míg a történetírá s terén, a tradíciók, a múlt és jelen kutatása ad választ a közösségi kérdésekben. Fontos megvizsgálni, hogy a tradíciókból mi az, ami követhető, újra gondolható, a ma emberének, de a legfontosabb az értékek megtalálása, megőrzése. Debrecen Európa Kulturális Fővárosa lehet 2023-ban, hiszen a Cívis város nagy kulturális központ, hatalmas értékekkel minden tekintetben. Ezt a kezdeményezést ő is pártolja és menedzselésében közvetlenül is részt vesz. Szabó Magda: Ókút… című művéből a Debrecen várost bemutató történetet olvasta fel, abból is azt a részt, amely a Városházát mutatta be.

Karcagi Márta / művelődésszervező

2017.04.19.

Regélő régió

regélő régió

Regélő régió… a költészet napja alkalmából

A Gábor József Kulturális Alapítvány és a debreceni Méliusz Újkerti Fiókkönyvtár 2017. április 07-én, 14 órakor rendezte meg a Költészet Napja alkalmából a Regélő régió, vers, próza és mesemondó versenyét a látássérült kisdiákok és a Hajdú-Bihar megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sorstársak körében.A megjelent kisdiákokat és a felnőtt versenyzőket illetve az értük izguló szülőket és meghívott kedves vendégeinket először Dr. Csontosné Skara Ilona, a könyvtár vezetője köszöntötte. A Költészet Napját, József Attila születésnapjára emlékezvén 1964 óta minden évben április hónapban ünnepeljük Magyarországon.
Irodalmi előadóestek, könyvbemutatók, költőtalálkozók, vetélkedők zajlanak országszerte. Diákok és felnőttek egyaránt nagy lelkesedéssel készülnek ilyenkor a különböző rendezvényekre. Már nyolcadik alkalommal rendeztünk mi is, vers, mese és prózamondó versenyt a Költészet Napja alkalmából, hogy a látássérültek maguk is megmutathassák szeretetüket az irodalmi alkotások iránt. Idén kilenc gyermek és nyolc felnőtt fogadta el meghívásunkat erre a jeles eseményre. A közismert költők, írók művei mellett, mint (Ady Endre, József Attila, Arany János, Lázár Ervin, Jankovich Ferenc, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor és Bényei József), a napjainkban oly népszerű informatikai világból is bemutatásra kerültek elbeszélések, saját ötlet alapján. Érdekes, humoros, olykor, olykor nagyon szakszerű, általunk is ismert informatikai kifejezésekkel tarkított történetek voltak ezek, amik a mai fiatalságot igazán foglalkoztatják. Természetesen ezek a történetek, elbeszélések, a gyermekek körében divatos virtuális világban való nagyszerű eligazodásukat mutatta be. Így pl.: a gyermekek között harmadik helyezett Huszti Barbara Dominika egy idegennel folytatott Facebook közösségi portálon történő cse tlés történetének lehettünk fültanúi. Később a felnőttek körében bemutatkozó Horváth Gáborné, aki szintén harmadik helyezést ért el, gyermeke Horváth Gábor, Game Over, avagy amikor a játék véget ér… című történetet mesélte el, megnevettetve a közönséget. A tisztelt zsűri tagjainak, most sem volt könnyű dolga (- dr. Bene Edit, DMJV Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályának vezetője, - Fórizs Ildikó, a Debreceni Ítélőtábla szóvivője, - Papp József, Kós Károly- és Podmaniczky-díjas publicista), hiszen egy kivételesen színes bemutatkozásokból kellett kiválasztania a legjobbakat.

Helyezettek a gyermekek között:

I. helyezett: Deák Barbara 6. o.
II. helyezett: Bagdi Fruzsina 2. o.
III. helyezett: Huszti Barbara Dominika 8. o.

Helyezettek a felnőttek között:

I. helyezett: Petrus Anita
II. helyezett: Geriné Jóna Ilona
III. helyezett: Horváth Gáborné

regélő régió
regélő régió
regélő régió


A gyermek és felnőtt bemutatkozások között Kathona Mónika (a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola énektanára), két tanítványával gyönyörű egyházi énekeket daloltak a húsvéti ünnepekre való ráhangolódásként.
A zsűri tagjai minden versenyzőnek szívből gratulált és további olvasásra, versek tanulására, történetek, elbeszélések írására sarkalta a jelenlévőket. Mindannyian adtak tanácsot a vállalkozó szellemű versenyzőknek, de ami a legfontosabb az olvasás szeretetére való figyelemfelhívás, mert olvasni jó, hisz a kultúra mindenkié!

Karcagi Márta / a Gábor József Alapítvány kuratóriumának tagja