Hírek

2018.11.19.

Versvarázs versmondó találkozó Hajdúnánáson

Versvarázs

2018. november 16-án rendezte meg a Gábor József Kulturális Alapítvány a Fehér Bot Alapítvánnyal karöltve versmondó találkozóját Versvarázs címmel a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium Ercsey termében.


Hajdúdorog és Hajdúnánás felső tagozatos és gimnazista diákjai mutatták meg tehetségüket a vers és prózamondó versenyen. 14 diák képviselte iskoláját. Így Hajdúdorogot, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola felsős diákjai, és a Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felsős tanulói. Hajdúnánást, a Bocskai AMI felsős növendékei és a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium fiataljai képviselték.
A rendezvényt Hajdúnánás Város Önkormányzata és a Hajdúnánási Holding Zrt. támogatta.
Id. Gábor Józsefre emlékezünk évről-évre. 2018-ban, születésének 104. és halálának 55. születésnapja körül rendeztük meg a versmondó találkozót, tisztelegve emléke előtt, hisz Hajdúnánás szülötte és hazánk első vak gyógypedagógusa volt Ő.

Már több mint tíz éve, hogy látó diákoknak szervezzük a versmondó találkozót, - amit 2007-ben a Fehér Bot Alapítvány néhai elnöke, Dr. Szabó Miklós megálmodott, - „hiszen szeretnénk az érdeklődésüket felkelteni, vak és látássérült írók és költők műveire”. Így válogathattak a fiatalok, az „Óda a fényhez” című ANTOLÓGIÁ-ból és szabadon választhattak, szemezgethettek a látás és látásvesztés témakörökben más kötetekből és az internetről is.

Versvarázs

2018. kiemelkedően jelentős év a magyar látássérült emberek és szervezeteik életében. Ugyan is idén ünnepli alapításának századik évfordulóját a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, az MVGYOSZ.
A Centenárium alkalmából a Szövetség egészéves programsorozattal hívta fel a figyelmet az elmúlt száz év során elért eredményekre és emlékezett meg mindazokról, akik a látássérült emberek ügyét bármilyen módon előre vitték.
A Centenáriumi Év célja, hogy bemutassa, hogy a vak és gyengénlátó emberek is egyre inkább integráns tagjai a társadalomnak. Ahogy azt a Szövetség missziója is deklarálja: együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
A 100 éves évforduló alkalmából a centenárium kapcsán, „Centenáriumi Emlékplakettek” átadására került sor a Fehérbot Nemzetközi Napján, 2018. október 15-én, Budapesten, Dr. Nagy Sándor az MVGYOSZ elnöke által.

Versvarázs

Ezt a kitüntetést kapta meg Rózsa Dezső is, - aki egyben a Gábor József Alapítvány kuratóriumi tagja, - mert sokat tett a látássérült emberek kulturális tevékenységéért, s ő maga is megmutatta a szélesebb közösségnek tehetségét, hogy - hogyan lehet teljes életet élni látássérültként. - Hogyan lehet Ő maga is saját példamutatásával, kiemelkedő munkásságával társadalmunk hasznos tagja.
Ehhez a kitüntetéshez gratulált Szólláth Tibor, Hajdúnánás Város Polgármestere is. Köszöntő beszédében elismerését fejezte ki mind két alapítvány munkatársainak áldozatos munkájuk iránt, majd Hajdúnánás Város Önkormányzata támogatásáról biztosította a jövőben is az alapítványokat, rendezvényeik megvalósításában.


A fiatalok két korcsoportban versenyeztek, így a tisztelt zsűri külön értékelte a felső tagozatos és a gimnazista diákokat. Most sem volt könnyű helyzetben a háromtagú zsűri, (- Szabóné Mezei Etelka /nyugalmazott könyvtár igazgató, - Csegöldi Lászlóné /nyugdíjas pedagógus, - Papp József /publicista), hiszen csodálatos költeményeket, novellákat, elbeszéléseket hallhattak a közönséggel együtt.

Versvarázs

A felsős diákok között helyezéseket értek el:
1. helyezett lett: Kovács Alíz, 6. o-os tanuló, a Bocskai AMI felsős növendéke.
2. helyezett lett: Gulyás Gerda, 7. o-os tanuló, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskolából.
3. helyezett lett: Lelesz Diána, 7. o-os tanuló, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskolából.
Külön díjas lett: Petneházi Péter, 8. o-os tanuló, a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskolából.

Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs

A gimnazisták között helyezést értek el:
1. helyezett lett: Juhász Fanni, 11. A. /Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium diákja.
2. helyezett lett: Orosz Nikolett, 10. B. /Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium diákja.
3. helyezett lett: Vécsei Anita, 9. C. /Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium diákja.

Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs

A délután programját színesítette zongorajátékával Gábor Zoltán úr, aki évről évre megtisztel bennünket jelenlétével, annál is inkább, mivel id. Gábor József unoka öccse. A másik meghívott vendég Tóth Márkó, aki trombitajátékával kápráztatta el a jelen lévő közönséget. Közkedvelt dallamokkal oldották a fiatal versenyzők izgalmát a kötelező és a szabadon választott művek előadásai közben.

Versvarázs
Versvarázs
Versvarázs

Egy igazán színvonalas irodalmi délutánnak lehetett a közönség szem és fül tanúja, hiszen a diákok felkészültségét, odaadó munkáját, szorgalmát dicsérte a tisztelt zsűri is az értékelésnél. Dicsérték a felkészítőket is, - hiszen a mai rohanó világban, a modern technikai vívmányok világában a pedagógusok munkája is nagy horderejű, hiszen egy, egy könyv kézbevételével, a bennük található versekkel, novellákkal vagy más irodalmi műfajokkal, nagydolog, hogy egyáltalán érdeklődést tudnak kelteni a fiatal felnövekvő generációban.
Minden résztvevő diáknak és felkészítő pedagógusaiknak gratulálunk!

Karcagi Márta / kuratóriumi tag

2018.11.08.

Versvarázs meghívó

A Fehér Bot Alapítvány és a Gábor József
Kulturális Alapítvány 2018. november 16-án

délután 14 órakor versmondó találkozót rendez
Versvarázs címmel Hajdúnánáson

a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium dísztermében

hajdúnánási-, hajdúdorogi- és hajdúböszörményi
középiskolák és általános iskolák
felső tagozatos diákjai számára.
Cím: /Hajdúnánás, Bocskai u. 29./

A rendezvényt támogatja:
Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

A résztvevők előadnak egy szabadon választott
- a látásról, a látásvesztésről szóló verset
- és egy kötelezően választott verset
- vak költők „Óda a fényhez” című antológiájából különös tekintettel Gábor József alkotásaira
- illetve szemezgethetnek a www.irodalmisarok.eu honlapról.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

a Gábor József Kulturális Alapítvány
Kuratóriumának tagjai

2018.11.07.

Őszi Szavamat adom közéleti–irodalmi délután

Szavamat adom

2018. október 26-án rendezte meg rendhagyó közéleti-irodalmi délutánját a Gábor József Kulturális Alapítvány karöltve a Fehér Bot Alapítvánnyal és a Méliusz Újkerti Fiókkönyvtárral Debrecenben.
Rendezvényünket Hajdúnánás Város Képviselő Testületének támogatásával valósítottuk meg.


Közel ötven fő tisztelt meg bennünket érdeklődésével, hiszen olyan előadók adták szavukat meghívásunkra, mint - Somorjai Ágnes /a Vakok Általános Iskolájának Igazgatója Budapestről, - Hegyiné Honyek Katalin / a Gyengénlátók Általános Iskolájának igazgatója Budapestről, - Ákos Judit /a Hajdú – Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység vezetője Debrecenből.

Szavamat adom

Szavamat adom
Szavamat adom
Szavamat adom

Először Bíró Ildikó a Méliusz Juhász Péter Nyugdíjasok Háza könyvtárvezetője, aki az Újkerti Fiókkönyvtár megbízott vezetője lett, köszöntötte a vendégeket. Megtisztelt bennünket jelenlétével mindenki nagy örömére három nyugalmazott intézményvezető is többek között a 92 éves Kincses Gyula / a Dr. Kettesy Aladár Általános iskola, alapító igazgatója és Vékony Sándorné és Józsáné Pápai Ilona / a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola nyugalmazott Intézményegység vezetői.

Szavamat adom
Szavamat adom
Szavamat adom

A beszélgetést megelőzően, sor került az idei év, mint a magyar látássérült emberek és szervezeteik nagy centenáriumi ünnepségsorozatának megemlítésére, hiszen idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. Ennek apropójából, a Centenáriumi Év alkalmából a Szövetség 100 db. Centenáriumi Emlékplakettet osztott ki olyan embereknek, sorstársaknak, szervezeteknek, intézményeknek, akik kiemelkedő tevékenységet folytattak a látássérült fogyatékkal élők irányába.
Két közismert látássérült sorstársunknak fejeztük ki gratulációnkat, a Centenáriumi Emlékplakett kitüntetés kapcsán, Geriné Jóna Ilonának és Rózsa Dezsőnek, akik a mi közösségünk rendezvényeinek is fontos és elismert tagjai, közreműködői.
Meghívott előadóink bepillantást engedtek a hallgatóságnak a vak és látássérült felnövekvő generáció oktatását és nevelését segítő intézmények mindennapi tevékenységeibe.
Ezen intézmények milyen módon tudják nevelni, oktatni, tovább tanulásra bíztatni, ösztönözni a látássérült gyermekeket, felkészíteni a mindennapok megélésére, hogy ők, mint a felnövekvő generáció, ők is hasznos tagjai legyenek a társadalmunknak felnőtt korukban.
Meghívott előadóink beszéltek életútjukról, pályájukról annak örömeiről, nehézségeiről és hogy hogyan kerültek közel a gyógypedagógiához, illetve ezen belül a látássérült gyermekek oktatásához. Elmondták mind a hárman, hogy számukra a látássérült gyermekekkel való foglalkozás, egy-egy területen történő effektív oktatás, milyen kihívásokkal jár, majd a gyermekek tehetséggondozása és pályájuk esetleges szakmára való irányítása, milyen örömöt ad és adott számukra.
Vannak olyan fiatalok, akiket ők indítottak útjukra, hogy teljes értékű tagjai lehessenek a társadalomnak. Az iskolai intézményeik sokrétű tevékenységeiről és jövőbeni terveikről is meséltek, melyben a szabadidő hasznos eltöltése is szóba került. Színes programokkal próbálják a látássérült gyermekek szabadidejét is hasznossá és szebbé tenni a gyermekek családtagjainak bevonásával.
Irodalmi csemegéül Ákos Judit Intézményegység vezető, Mosolyka: Lélekkód c. könyvéből a Lélekkarc elbeszélést hozta. míg Somorjai Ágnes igazgató asszony, Szív Ernő: Zoltán egyetlenem c. novelláját olvasta föl, majd Hegyiné Honyek Katalin igazgató asszony, Janikovszky Éva: Helyzetgyakorlatok kezdő öregeknek c. humoros elbeszélésével kápráztatta el a közönséget.

Szavamat adom

Egy igen jó hangulatú rendezvényen vehetett részt az érdeklődő közönség, hisz az itt megjelent intézményvezetők és kollégák önfeledten anekdotáztak a rég múlt időkről, az együtt töltött évekről és a jövőbeni tervekről, ami a látássérült, fogyatékkal élő gyermekek nevelését is érinti.


Karcagi Márta / kuratóriumi tag (a beszélgetés moderátora)